จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 
วัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก
   
เล่ากันว่าเมื่อปี พ.ศ. 2474 มีชาวบ้านอพยพมาสร้างชุมชน ซึ่งที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม และมีต้นใผ่ และแฝกมากมาย สามารถนำมาเพื่อการปลูกสร้างบ้านเรือน (น่าจะเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ชาวทุ่งแฝกได้ร่วมใจกันสร้างวัดเล็กๆ แต่เดิมจะมีพระจำพรรษาหนึ่งรูป-สองรูปแล้วพอออกพรรษาก็จะปล่อยวัดร้าง ( ปัจจุบันวัดเก่าคือที่ตั้งของโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม) ในปี พ.ศ. 2499 มีการขุดคลองชลประทาน ชาวบ้านจึงได้ย้ายวัดมาสร้างบริเวณริมคลอง และกลายเป็นที่ตั้งของวัดทุ่งแฝกในปัจจุบัน

หลวงพ่อทองดำหรือหลวงปู่ทองคำ
หลวงปู่สร้างเมื่อไร ใครสร้าง ไม่มีหลักฐานบ่งชัดแต่จากพุทธลักษณ์ขององค์ท่าน เครื่องทรงมีลายดอกพิกุลทั้งองค์เป็นพักตร์อิ่ม ประทับนั่งปางมารวิชัย (สะดุ้งมาร) ด้านหลังองค์มีห่วงคล้ายๆมีไว้สำหรับปักฉัตรแต่เท่าที่สอบถาม ผู้ที่เคยเจอครั้งแรกก็ไม่ปรากฏว่ามีฉัตรติดองค์มาด้วย ลักษณะดังกล่าวผู้รู้กล่าวว่าเป็นศิลปะสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยาตอต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีอายุราวๆ 200กว่าปี

วิหารไม้หลวงพ่อทองดำ
ปี พ.ศ. 2553 นาย สมพงษ์ ศิริชัย หรือ เถ้าแก่ดำ ได้ร่วมแรงศัทธากับชาวบ้านทุ่งแฝก สร้าง วิหารไม้หลวงพ่อทองดำ ให้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองดำ

โพธิ์เงินโพธิ์ทอง
สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของวัดทุ่งแฝก ที่ไม่ควรพลาดชม คือความแปลกประหลาดของต้นโพธิ์ ที่มีสีสันของใบผิดไปจากต้นโพธิ์โดยทั่วไป คือใบที่ออกมาจะมีสีชมพูและสีขาวนวล สวยงามยิ่งนัก หลายคนเชื่อว่าเป็นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง เป็นศิริมงคลถ้าได้มากราบใหว้ จึงไม่แปลกที่ทุกวันจะเห็นผู้คนมากมายมากราบใหว้
*** ใบจะเริ่มแตกใบอ่อนใหม่ราวปลายเดือนมีนาคม หรือก่อนวันสงกรานต์ ของทุกปี และจะสวยงามไปอีกหลายเดือน


ศาลาไม้


สถานทีท่องเที่ยวใกล้เคียง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

เลยจากวัดทุ่งแฝกไปประมาณ 5 ก.ม. เป็นที่ตั้งของ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง บนเนื้อที่นับพันไร่ในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสุพรรณกับจังหวัดอ่างทอง

ค่าพิกัด GPS 14.771305, 100.222877

กิจกรรมในโครงการฟาร์มเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน โดยน้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย มีการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ มีความหลากหลายทางด้านชนิดของอาหารมีการปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ทุกวัน นำการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้น พร้อมกับการสร้างเครือข่ายส่งเสริมและขยายงานการผลิตให้เพิ่มขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นไปตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นต่อไปได้ (การดำเนินงานตามลำดับขั้น / เป็นไปตามภูมิสังคม / มีการบริหารจัดการดินและวางแผนการผลิตที่เหมาะสม / เรียบง่ายประหยัดได้ประโยชน์สูงสุด / มีความยืดหยุ่นคล่องตัว)

เป้าหมายการดำเนินงาน

จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อจ้างงานให้ราษฎรมีรายได้และเป็นการฝึกอาชีพทางการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ โดยให้ราษฎรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จนเกิดความชำนาญและนไปประกอบอาชีพในพื้นที่ดินของตนเองได้

กิจกรรมฟาร์ม ประกอบด้วย

1.งานการผลิต เช่น พืชผัก เห็ด ไม้ผล ถั่วงอกอินทรีย์ตัดราก
2. งานแปรรูป เช่น เก็บเกี่ยว ตัดแต่ง / คัดบรรจุ ผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมไทย แพ็คอาหารสด
3. การตลาด เช่น ส่วนราชการ ชุมชนใกล้เคียง ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการฟาร์ม (บริเวณตลาด อ.ต.ก.)
4. ปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงแพะนม การเลี้ยงเป็ดเทศบาบารี่ การเลี้ยงห่าน
5. ประมง เช่น การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
6. การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง
7. ธนาคารข้าว
8. ทอผ้า แกะสลัก และงานปั้น
 แผนที่ไป วัดทุ่งแฝก ตำบล วังลึก สุพรรณบุรี

ค่าพิกัด GPS 14.763424, 100.182151


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอสามชุก


สามชุก ตลาดร้อยปี
วัดสามชุก
ัดลาดสิงห์
ึงระหาร
บ้านโค๊ก
เรือนไทยสาคร โฮมสเตย์
ตลาดปากคลองบางขวาก

วัดท่าประชาสรรค์
วัดทุ่งแฝก
วัดบ้านทึง
วัดบางแอก
ถนนสายดอกไม้ @ สุพรรณบุรี
หมู่บ้านอนุรักษ์แย้
ต่อวัตถุโบราณ
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
 

 Last modified: 08/04/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery