จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ สุพรรณบุรี



 

 

 

 

 

 
หมู่บ้านอนุรักษ์แย้
หมู่บ้าน-วัดสุวรรณตะไล
อำเภอสามชุก
   
หมู่บ้าน-วัดสุวรรณตะไล ตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตของแย้ และการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต้นแบบหมู่บ้านอยู่เย็น เป็นสุข ส่งเสริมเป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุของชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมและตำนานศิลปะท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

หมู่บ้านแย้ สุพรรณบุรี

หลายคนคงเคยเห็นรูปถนนเส้นหนึ่งในสุพรรณ ที่มีดอกไม้สีเหลืองเต็มสองข้างทาง ...  ดอกตาเบบูญ่า เหลืองปรีดียาธร จะออกดอกบานสวยงามให้ชมในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี และริมถนนเส้นนี้ยังมีหมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นบ้านเป็นที่พักอาศัยของสัตว์โลกตัวน้อย แย้ .. แย้เป็นสัตว์ที่มีความน่ารักและน่าสงสาร เพราะโดยธรรมชาติมีผู้ที่จะทำร้ายแย้อยู่รอบตัว ทั้งสัตว์กินเนื้อและมนุษย์เรานี่แหละ ชีวิตในธรรมชาติดูจะเป็นเรื่องลำบากกับประชาชนแย้ในเวลานี้ ... ปลายอุโมงค์ยังมีแสงสว่าง หมู่บ้านสุวรรณตะไล โดยความร่วมมือของชุมชนในหมู่บ้านได้เริ่มโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ เพื่อหวังให้สัตว์โลกตัวน้อยผู้น่าสงสารนี้ ได้มีโอกาสอยู่อย่างอิสระร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีความสุข

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมแย้
ช่วงหลังหน้าฝน ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

แย้ออกจากรู 11.00-15.00 น.
ช่วงหน้าฝน ราวเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นช่วงที่แย้จะจำศิลอยู่แต่ในรู
สอบถามข้อมูลได้ที่

คุณ นพมาศ  ปานสุวรรณ (ม่อน) โทร
091-7982635 

สวนป่าของหมู่บ้าน มีไม้พยุงขนาดใหญ่หลายสิบต้น ที่ต้องคอยช่วยกันดูแล


 
 
แย้เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกเดียวกันกับกิ้งก่า แต่มีขนาดตัวโตกว่า สีผิวปรับเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกิ้งก่า สีข้างแผ่ขยายไม่มีแผงหนามที่สันหลัง ช่องหูใหญ่ เยื่อหูจมใต้ผิวหนัง หนังข้างคอมีรอยพับตามขวางรอบลำตัวมีเกล็ดประมาณ 40 แถว หัวและหลังจะมีสีมะกอก มีจุดเหลืองขอบดำเรียงเป็นแนวข้างตัว มีแถบดำสลับเหลือง คอมีลวดลายร่างแหดำ ประกอบสีครีม ท้องและอกสีส้มสด ตัวผู้จะมีสีแสดเข้มสลับกับแถบสีดำอยู่ชิดกับโคนขาคู่หน้าทั้งสองข้างของลำตัว พาดเป็นเส้นทแยงจากด้านหน้าลงสู่หน้าท้อง ตัวผู้จะมีลักษณะปากเป็นรูป วงรี ส่วนเพศเมียจะมีสีแสดจาง ๆ บนสีข้างของลำตัวปากจะมีลักษณะ วงกลม
 


หนอนนก อาหารโปรดของแย้

 


  
แย้ทุกชนิดเป็นสัตว์ที่หากินและอาศัยอยู่ในพื้นดิน ไม่ขึ้นต้นไม้อย่างสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น โดยเฉพาะพื้นดินที่เป็นที่แห้งแล้งลักษณะดินปนทราย ที่อยู่ของแย้เป็นรู ลึกประมาณ 1 ฟุต เป็นโพรงข้างใน สามารถกลับตัวได้ ที่ปากรูจะมีรอยของหางแย้ เป็นรอยยาว ๆ และจะมีรูพิเศษอีกรูหนึ่ง ที่ใช้ป้องกันตัว เมื่อถูกศัตรูรุกรานเข้ารูด้านหนึ่ง แย้สามารถหลบรอดออกไปอีกรูหนึ่งได้อย่างแยบยล โดยรูนี้เรียกในภาษาไทยว่า "แปว"หรือ รูสลัก
แย้สามารถสืบพันธุ์ได้ทุกฤดูกาล กินแมลงต่าง ๆ เป็นอาหาร แย้ไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้

   แย้จะผสมพันธุ์ในช่วงปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อน หรือเรียกว่าแย้กัดกัน โดยจะวิ่งไล่งับกันไปมา หลังผสมพันธุ์ก็จะแยกย้ายกันไปและออกไข่ครั้งละประมาณ 5-9 ฟอง
   อาหารของแย้คือแมลงที่อยู่ตามธรรมชาติ ยอดอ่อนของพืช และน้ำค้าง ส่วนศัตรูของแย้คือ แมว สุนัข เหยี่ยว อีกา ไก่และที่สำคัญในปัจจุบันคือคนที่กำลังนิยมล่าไปเป็นอาหารนั่นเอง

   ปัจจุบัน สถานะของแย้เมื่อเทียบกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ๆ แล้ว นับว่าใกล้สูญพันธุ์จากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ในบางพื้นที่จึงมีการส่งเสริมการเลี้ยงแย้ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจและอนุรักษ์ไว้


   แย้ (อังกฤษ: Butterfly lizard, Small-scaled lizard, Ground lizard) เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าประเภทหนึ่ง จัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในสกุล Leiolepis ในวงศ์ Agamidae วงศ์ย่อย Leiolepidinae พบกระจายทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะภูมิภาคอินโดจีน พบทั้งหมด 8 ชนิด สำหรับในประเทศไทยพบทั้งหมด 4 ชนิด มีลักษณะเด่นคือ มีสีสวยสด และลำตัวไม่มีปุ่มหนาม

   มีขนาดลำตัววัดจากปลายปากโดยตลอดยาวประมาณ 11.5 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 23.8 เซนติเมตร ตัวแบนหางราบ โคนหางแบนและแผ่บานออก สีข้างแผ่ขยาย ไม่มีแผงหนามที่สันหลัง ช่องหูใหญ่ เยื่อหูจมใต้ผิวหนัง หนังข้างคอมีรอยพับตามขวาง รอบลำตัวมีเกล็ดประมาณ 40 แถว หัวและหลังสีเขียวมะกอก โดยมีจุดสีเหลืองขอบดำเรียงเป็นแนวข้างตัว มีแถบดำสลับเหลืองคอมีลวดลายร่างแหดำ ประกอบสีครีม ท้องและอกสีส้มสด ตัวผู้จะมีพังผืดด้านข้าง และสวยกว่าตัวเมีย โดยที่แย้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมเหมือนสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ๆ



วัดสุวรรณตะไล
30/1 บ้านสุวรรณตะไล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 

 


สถานทีท่องเที่ยวใกล้เคียง กราบไหว้ หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่

หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่


 

ค่าพิกัด GPS วัดสุวรรณตะไล 14.808459, 99.965361

ค่าพิกัด GPS หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ 14.806072, 99.962028

 


แผนที่ไปวัดสุวรรณตะไล (บริเวณเดียวกับ ถนนตาเบบูญ่า)



ารเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว
ห่างจากจังหวัดประมาณ 52 กิโลเมตร ห่างจากสามชุก ตลาดร้อยปี 17 ก.ม.
ถนนเส้นทางหมายเลข 3502 (อ.สามชุก- อ.ด่านช้าง)

 

สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอสามชุก


สามชุก ตลาดร้อยปี
วัดสามชุก
ัดลาดสิงห์
ึงระหาร
บ้านโค๊ก
เรือนไทยสาคร โฮมสเตย์
ตลาดปากคลองบางขวาก

วัดท่าประชาสรรค์
วัดทุ่งแฝก
วัดบ้านทึง
วัดบางแอก
ถนนสายดอกไม้ @ สุพรรณบุรี
หมู่บ้านอนุรักษ์แย้
ต่อวัตถุโบราณ
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่


 

 



Last modified: 14/07/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery