วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม 

 

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (เดิมชื่อ วัดเขาพระ)
วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม เป็นวัดเก่าแก่
สันนิษฐานว่าสมัยทราวดี เป็นที่เคารพนับถือของชาวอู่ทอง ปัจจุบันเป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาที่ดีมากวัดหนึ่ง ภายในบริเวณวัดสะอาด ร่มรื่น สวยงามมีภูมิประเทศเป็นภูเขาขนาดย่อม ด้านบนเป็นถ้ำประดิษฐานพระพุธไสยาสน์ หลวงพ่อสังฆ์ ศรีสรรเพชญ์ และด้านบนสุดยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง มีโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ มีพระเครื่อง พระพิรอด พระถ้ำเสือ รูปฤาษีเป็นแบบพิมพ์สมัยทวารวดี

 

เทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหิน สลักจากเนื้อหิน ขนาดกว้าง 97 เซนติเมตร สูง 175 เซนติเมตร แผ่นหินสลักนูนสูง เป็นรูปทิพยบุคคลมี 4 กรพระหัตถ์ขวาบนถือจักร พระหัตถ์ขวาล่างถือตรีศูลพระหัตถ์ซ้ายบนไม่ทราบแน่ชัดว่าถือสิ่งใด ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างถือคฑา อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – 14

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
  

บนยอดเขาพบซากเจดีย์อยุธยา 1 องค์ เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวกว้างด้านละ 8 เมตร ส่วนบนเป็นองค์ระฆังสมัยทวารวดี เป็นการก่อสร้างเจดีย์สมัยอยุธยา ซ้อนทับบนโบราณสถานสมัยทวารวดี พบพระพิมพ์ดินเผาปางแสดงธรรมด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างประทับยืนภายในซุ้มจำนวน 2 องค์

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
  

และยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองแกะสลักด้วยหินทรายสีเขียว สลักลวดลายมงคล 108 ประการ ในกรอบวงกลม นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เป็นรอยพระพุทธบาท ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายที่ ได้รับอิทธิพลศิลปะขอม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16- 17 ประดิษฐานไว้ในมณฑปบนยอดเขา (การสร้างรอยพระบาท เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
ลอยกระทงสวรรค์ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ทุกปีมีงานนมัสการพระพุทธไสยาสน์ 2 ครั้ง คือ วันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 12 (วันลอยกระทง ทางวัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม จะมีงานนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ที่จัดสืบทอดกันมาแต่โบราณ มีการลอยกระทงสวรรค์ โคมลอยที่สวยงาม) กับวันขึ้น 14 – 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 5

โทร. 081 759 0756, 035 565 828, 035 551 038

 

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ห่างจากจังหวัดประมาณ 34 กิโลเมตร ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน
ในตัวอำเภออู่ทอง ใกล้หอนาฬิกาบรรหาร – แจ่มใส
เข้าซอยไปประมาณ 2 กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถโดยสาร มีรถปรับอากาศจาก สายใต้
สาย กรุงเทพ-สุพรรณ-ท่าช้าง
สาย กรุงเทพ-อู่ทอง-ด่านช้าง

การเดินทางโดยรถตู้โดยสาร
อู่ทอง - สุพรรณ - กรุงเทพ
โทร
083-1098555

 

ค่าพิกัด GPS   14.383392, 99.873125

แผนที่การเดินทาง

แผนที่ วัด เขา ทำ เทียม อู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

home suphanbiz

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรีhome suphanbiz

Last modified: 21/10/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other