จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
อุทยานมัจฉาวัดป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า


 

 

 

 

อุทยานมัจฉาวัดป่าพฤกษ์ อ.บางปลาม้า
   ตามเส้นทางสาย 3351 จากตัวอำเภอบางปลาม้า วิ้งเลียบแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก เป็นเส้นทางสายในที่ยังคงไว้ในวิถีชิวิตของชนบท เรียบง่ายและงดงาม บ้านทรงไทยมีให้พบเห็นได้ตลอดเส้นทาง
   ช่วงเดือน 12 น้ำนองตลิ่ง พื้นที่ด้านใต้ของสุพรรณซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา รวมถึงบริเวณตำบลบ้านแหลม จะเป็นช่วงที่เสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ทันกับน้ำเหนือที่ใหลลงมาท่วมท้องทุ่ง เป็นเวลาที่ชาวบ้าน ชาวไร่ชาวนามีเวลาว่าง และเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันทำบุญตามวัดต่างๆ ริมสองฝั่งแม่น้ำ ภาพการทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ภาพการแข่งขันเรือยาว ภาพความงามที่สืบทอดต่อกันมาจากอดีต ยังมีให้ชม ณ ที่แห่งนี้
  


งานประเพณีทำบุญตักบาตรกลางน้ำ


อุทยานมัจฉาวัดป่าพฤกษ์
   อยู่ที่ตำบลบ้านแหลม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดมีฝูงปลาโดยเฉพาะปลาสวาย ปลาเทโพและปลานิลเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยว สามารถยืนชมและให้อาหารปลาได้อย่างใกล้ชิด บริเวณริมแม่น้ำซึ่งทางวัดก่อสร้างเป็นเขื่อนทางเท้าริมน้ำยาวประมาณ 100 เมตร

ตำบลบ้านแหลม
   เดิมเป็นตำบลคลองคางต่อมาเปลี่ยนพื้นที่การปกครอง ได้เปลี่ยนเป็นตำบลตะค่า และต่อมามีราษฎรเพิ่มมากขึ้น จึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปกครองใหม่ ชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ราษฎรอาศัย เป็นบ้านเรือนไทยใต้ถุนสูง หลังคาทรงไทยยอดแหลม จึงได้ชื่อเป็น ตำบลบ้านแหลม มาจนถึงปัจจุบัน จึงเรียกชื่อตำบลว่าตำบลบ้านแหลม ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรโดยทำนาเป็นส่วนใหญ่ เพราะลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีมาช้านาน โดยเฉพาะประเพณีทำบุญชักพระและตักบาตรกลางน้ำซึ่งจัดทุกปีในแม่น้ำท่าจีน ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลมมีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่ หมู่บ้านแต่ละหมู่จะติดกับแม่น้ำท่าจีนทุกหมู่

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ
ประเพณีตักบาตรกลางน้ำจะมีขึ้นในแรม 12 ค่ำ เดือน 12 มีชาวบ้านมาร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง มีราษฎรในตำบลและตำบลใกล้เคียง มาร่วมตักบาตรในตอนเช้าประมาณ 6 โมงเช้า มีพระสงฆ์พายเรือมาจากหลายวัดมารับบิณฑบาตร โดยจัดใส่บาตรที่แพหน้าวัดป่าพฤกษ์ เสร็จมีการแข่งขันกีฬาและแข่งเรือยาว
***ดูเพิ่ม
ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ วัดเจ้าขาว
สอบถามข้อมูล

อุทยานมัจฉาวัดป่าพฤกษ์
ตำบลบ้านแหลม
อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
 


สถานที่ท่องเที่ยว
ในอำเภบางปลาม้า
ตลาดเก้าห้อง 100 ปี
อุทยานมัจฉาวัดป่าพฤกษ์
วัดสวนหงส์
บางแม่หม้ายโฮมสเตย์
วัดเจ้าขาว อุทยานมัจฉา
วัดน้อยหลวงพ่อเนียม

แผนที่อำเภอบางปลาม้า


Last modified: 01/11/18
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery