รถรางเมืองสุพรรณ

นั่งรถราง ฟังเรื่องเก่า เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ

 

 

นั่งรถราง ฟังเรื่องเก่า เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางที่ 1
“นั่งรถราง ฟังเรื่องเก่า เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ”
ตลาดทรัพย์สิน – วัดพระรูป - วัดประตูสาร –ศาลหลักเมือง-ประตูเมืองโบราณ-วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี บริการอาหารว่างทุกท่านบนรถราง ต้อนรับท่านโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
07.30 น. ออกเดินทางไปตามถนนพระพันวษา ผ่านตลาดทรัพย์สิน ตลาดเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองในสมัยก่อนของสุพรรณบุรี

พระพุทธบาทไม้  วัดพระรูป สุพรรณบรี

07.50 น. เดินทางถึง วัดพระรูป ชมรอยพระพุทธบาทไม้ เป็นงานพุทธศิลป์ที่ทรงคุณค่า ความวิจิตรบรรจงในงานแกะสลักบนไม้ที่สวยงาม และมีอายุเก่าแก่และมีเพียงชิ้นเดียวในประเทศไทย

วัดประตูสาร สุพรรณบุรี

08.30 น. ออกเดินทางผ่านวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ผ่าน วัดประตูสาร รับฟังมัคคุเทศก์บรรยาย วัดประตูสารเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ไม่มีหลักฐานเก่าระบุว่าสร้างเมื่อใด แต่คงจะสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2379 ซึ่งเป็นปีที่สุนทรภู่มาสุพรรณบุรี และได้เขียนโคลงนิราศสุพรรณบุรีขึ้น โดยภายในโคลง มีการกล่าวถึงวัดแห่งนี้ไว้

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

09.00 น. เดินทางถึง ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแต่เดิมน่าจะเป็นอาคารทรงไทย ภายในประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์สององค์คู่กัน สลักจากหินสีเขียว สวมหมวกทรงกระบอกศิลปกรรมสมัยลพบุรี และผ่านอุทยานมังกรสวรรค์ ที่บริเวณปากทางเข้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่เป็นที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวสุพรรณบุรีและประชาชนทั่วไป

10.30 น. เดินทางผ่าน แนวคูเมืองโบราณ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคูเมืองของเมืองเก่าสุพรรณบุรี คือ การขุดคูอ้อมเป็นเกาะยื่นออกจากแนวตรงบริเวณที่เป็นป้อม แสดงให้เห็นเป็นลักษณะเป็นป้อมหรือประตูเมืองอย่างชัดเจน

10.40 น. เดินทางถึง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ กราบสักการะหลวงพ่อโตเพื่อเป็นสิริมงคล หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ (คือประทับนั่งห้อยพระบาท)

11.30 น. เดินทางกลับ และส่งทุกท่านหน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยสวัสดิภาพ (มัคคุเทศก์แนะนำทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ตลาดทรัพย์สิน ตลาดเก่าเมืองสุพรรณ)

หมายเหตุ
1. อากาศร้อนและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต้องระมัดระวังความปลอดภัยในทรัพย์สินส่วนตัว และ เตรียมหมวกกันแดดสำหรับตนเอง
2. บนรถมียา และ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักท่องเที่ยวที่มีโรคประจำตัว ควรจัดเตรียมยาสำหรับตนเองไปด้วย
3. การแต่งกาย ควรแต่งกายด้วยความสุภาพ เนื่องจากต้องพาทุกท่านกราบสักการะหลวงพ่อโต ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

ออกเดินทางทุกวัน

สนใจ ติดต่อ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 279 ถนน พระพันวษา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-511355
คุณครูอภิรดี อามาตย์ทัศน์ ทร. 061-8848212

นั่งรถราง ฟังเรื่องเก่า เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

home suphanbiz

 

 


 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 07/08/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other