สวนกล้วยอู่ทอง

สวนกล้วยอู่ทอง  สุพรรณบุรี

 

 

สวนกล้วยอู่ทอง  สุพรรณบุรี

สวนกล้วยอู่ทอง  สุพรรณบุรี
วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง

เรื่องกล้วยๆที่ไม่กล้วย   คำโบราณที่ว่า เรื่องกล้วยๆ ซึ่งหมายถึงการกระทำอะไรที่ง่ายๆ เหมือนการปลอกกล้วยเข้าปาก ถ้าแค่การกินกล้วยก็คงเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าเป็นการปลูก ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไป ยิ่งการปลูกที่ต้องการผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุน และเป็นกล้วยที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยด้วยแล้ว คงต้องผ่านกระบวนการจัดการ การดูแล วิธีการคัดเลือกพันธุ์ และวิธีการปลูกที่มีขั้นตอน จนออกมาเป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ต้องการ เรามาเรียนรู้เรื่องกล้วยให้เป็นเรื่องกล้วยๆกันดีกว่า...

สวนกล้วยอู่ทอง  สุพรรณบุรี

วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
   เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรร่วมกันจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ทำสวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ในสวนเน้นปลูกกล้วยน้ำว้ากาบขาวสุพรรณบุรีเพื่อปรับปรุงดิน เพราะปลูกง่ายและสามารถเก็บน้ำไว้ได้ดี และมีการการปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ผลหลากหลายชนิดไว้ในแปลงเดียวกัน สามารถเก็บผลผลิตสร้างรายได้ให้แต่ละครอบครัวอย่างดี และทางศูนย์ยังพร้อมเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน พร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกล้วย พันธุ์กล้วย พันธุ์ไม้ป่า พันธุ์ไม้ผล และรับจัดสวน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการเพาะพันธุ์กล้วย

สนใจติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 14 ถนน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 086-311-5071, 087-678-2392

 
ค่าพิกัด GPS 14.343745, 99.857124


 

สวนกล้วยอู่ทอง  สุพรรณบุรี

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

home suphanbiz

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี banana suphan

 

 

home suphanbiz

Last modified: 20/07/65

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other