วัดพระลอย สุพรรณบุรี

  ตลาดร่มไม้ ชายน้ำ  วัดพระลอย

 

 

ตลาดร่มไม้ ชายน้ำ วัดพระลอย
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.

จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตัวถนนสายวัฒนธรรม ตลาดร่มไม้ ชายน้ำ วัดพระลอย ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่น และบรรยากาศที่ร่มรื่น ถนนสายวัฒนธรรมวัดพระลอย จะเป็นสถานที่สำหรับครอบครัวในการพักผ่อนหย่อนใจ และให้เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการท่องเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมชุมชน ชิมอาหารอร่อยมากมาย โดยเฉพาะอาหารและขนมพื้นบ้าน ตลอดจนมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสาเหตุที่เลือกวัดพระลอย เนื่องจากเป็นสถานที่สงบร่มเย็น ตั้งอยู่ริมน้ำและเป็นวัดในเส้นทางไหว้พระ 9 วัด มีโบราณสถานที่สวยงาม ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยียน จังหวัดจึงร่วมกับภาคเอกชน ต่อยอดเป็นถนนสายวัฒนธรรมอังทรงคุณค่า ช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ช่วยสร้างงานและรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ จะเปิดตลาดร่มไม้ชายน้ำ วัดพระลอย ถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี…โทร 035-536058
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี….โทร 035-525880


วัดพระลอย

ประวัติความเป็นมาไม่แน่ชัด แต่มีประวัติจากคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่า ครั้งหนึ่งมีพระพุทธรูปลอยมาตามน้ำ ชาวบ้านได้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ในวิหารของวัด จึงได้ตั้งชื่อว่า วัดพระลอยตามเหตุการณ์ดังกล่าว

สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระพุทธรูปนาคปรก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อพระลอย เป็นพระพุทธรูปสลักหินปางนาคปรก พิจารณาจากรูปแบบทางศิลปะ สันนิษฐานว่าเป็น พระพุทธรูปสมัยลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 นอกจากหลวงพ่อพระลอยแล้ว สิ่งที่น่าสนใจ เช่น สังขารหลวงปู่แต้ม พระเกจิอาจารย์ที่ชาวสุพรรณนับถือมากรูปหนึ่ง ที่แม้จะมรณภาพมานานแล้ว แต่สังขารท่านก็ไม่เน่าเปื่อย, อุโบสถโบราณสมัยอู่ทองอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี ที่มีคุณค่าทางโบราณคดีอย่างมาก, อุทยานมัจฉา ให้ผู้มาเยือนได้ทำทานด้วยอาหารปลา
รวมไปถึงรูปปั้นเรื่องพระเวสสันดรชาดก ฯลฯ

ค่าพิกัด GPS 14.4981612,100.1243302

วัดพระลอย

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ตลาดร่มไม้ ชายน้ำ วัดพระลอย

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

Last modified: 21/07/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other