จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32
32
nd National Youth Games Suphanburi
9-19 March 2016


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม ปี 2559 มีการแข่งขัน 37 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้ำ, กอล์ฟ, จักรยาน, เทควันโด, เทเบิลเทนนิส, บิลเลียด-สนุกเกอร์, ฟุตบอล-ฟุตซอล, มวยปล้ำ, ยิงปืน, ยูโด, ตะกร้อ-ตะกร้อชายหาด, เทนนิส, ซอฟท์เทนนิส, ซอฟท์บอล, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, มวยสากลสมัครเล่น ยกน้ำหนัก, ยิมนาสติก, เรือพาย, วูซู, กีฬาทางอากาศ, ปันจักสีลัต, วู้ดบอล, คาราเต้-โด, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล-วอลเลย์บอลชายหาด, แฮนด์บอล, หมากล้อม, เพาะกาย, เอ็กซ์ตรีม, ฟิกเกอร์สเกต, ยูยิตสู และ มวยไทยสมัครเล่น (กีฬาอนุรักษ์) ทั้งนี้ กกท. ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 264 ล้านบาท

จังหวัดสุพรรณบุรีได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านไว้ทั้งหมดแล้ว เพื่อความสมบูรณ์ที่สุดของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งขันที่มีความพร้อมทุกสนาม เพราะเคยใช้จัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติและระดับชาติมาแล้วหลายรายการ, การคมนาคมขนส่งในจังหวัด โดยการจัดรถรับ-ส่ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไป-กลับ จากที่พักไปสนามแข่งขันอย่างเพียงพอ, การรักษาพยาบาลและการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง, อาหารการกิน และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ฯลฯ
เรามุ่งหวังให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และเกิดความประทับใจและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" มีคำขวัญประจำการแข่งขันว่า
" กีฬาพัฒนาเยาวชนชาติไทย " และมี "ม้าสีหมอก" ซึ่งเป็นม้าในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน เป็นมัสคอตประจำการแข่งขัน

ติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://suphanburigames.com

email : suphanburigames@hotmail.com

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรีรีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรีทุ่งทานตะวัน ถนนม้าสีหมอก ค่าพิกัด GPS 14.469870, 100.102075
ประมาณตั้งแต่วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2559

สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 2559 2016


Cr. Boy Samchuk


Logo สุพรรณบุรีเกมส์ 32 ปี 2558 2016

Suphanburi Games
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32


สรุปเหรียญ สุพรรณบุรีเกมส์ 32

     สรุปเหรียญ                               ดูทั้งหมด

อันดับ

ทอง เงิน ทองแดง
 1. กรุงเทพมหานคร 124 92 126
 2. สุพรรณบุรี 56 51 69
 3. นครราชสีมา 49 35 25
 4. ชลบุรี 45 20 45
 5. สมุทรปราการ 28 20 19

ประวัติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2527 เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติให้ขยายไปทั่วประเทศ และเน้นถึงสุขภาพพลานามัย ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นแผนรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทำให้เกิดนักกีฬาทีมชาติต่อไป

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.ท.) ในขณะนั้น หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ปัจจุบันได้นำนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปสู่การดำเนินงาน จึงได้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นครั้งแรก ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2528 และได้จัดการแข่งขันติดต่อเรื่อยมาตามจังหวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปี


ตราสัญญลักษณ์
ประกอบด้วย พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างเจดีย์ เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ ในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อ พระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2135 เป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่ สูง 66 เมตร ฐานกว้าง ด้านละ 36 เมตร ตั้งอยู่ ณ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สัญลักษณ์ตัวนำโชค
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ม้าสีหมอก

เป็นม้าในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน เป็นม้าแสนรู้พาหนะคู่ใจขุนแผน คล่องแคล่วว่องไว ลักษณะตัว สีหมอก ตาสีดําน่าเกรงขาม เป็นม้าที่เกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่างม้าเปอร์เซียกับม้าน้ำแม่ชื่อ อีเหลือง พ่อเป็นม้าน้ำ
คลอดจากท้องแม่เมื่อวันเสาร์ ขึ้น 9 ค่ำ หลวงศรีวรขาน ได้รับคําสั่งจาก สมเด็จพระพันวษา

ให้ไปซื้อม้าที่เมืองมะริด ประเทศอินเดีย สีหมอกซึ่งเป็นลูกม้ารุ่นหนุ่มก็ติดตามแม มาด้วย แต่ความซุกซนทําให้เที่ยวไล่กัดม้าตัวอื่นๆ อยู่เสมอ จึงทําให้คนดูแลม้าไล่ตีเอาเนืองๆ ขุนแผนไปพบเข้าที่เพชรบุรีเห็นสีหมอกมีลักษณะดี ต้องตามตําราจึงเข้าไปขอซื้อแล้วเสกหญ้าให้กิน ม้าสีหมอกก็ติดตามขุนแผนไปโดยดี


 

ติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงค์นี่

   http://www.srisuphanburigames.com
  
www.suphanburigames42.com
facebook.com/SuphanburiGames42
   www.siamsport.co.th/suphanburigames_42
facebook.com/SuphanburiFc
facebook.com/Suphanblood
SpfcPhotography
 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  (1-6) 


เพลงสุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่35
เพลงเปลวไฟแห่งปลายฝัน สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35
พิธีปิดสุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่35
ย้อนอดีตสุพรรณบุรีเกมส์

 

แผนที่การเดินทาง-ร้านอาหาร-ที่พัก


 

เพลงสุพรรณบุรีเกมส์

   สุวรรณภูมิคือบ้านเกิดฉัน คือต้นตํานานสุพรรณบุรี
ศึกสงครามยุทธหัตถี นําพาชาติไทยสู่ความภาคภูมิ
วันนี้คือเกียรติ ศักดิ์ศรีของชาวสุพรรณ
วันนี้พี่น้อง พร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขัน
เกมส์กีฬา นักกีฬา มาแข่งกัน เอ้ามาแข่งกัน
เกมส์กีฬา นักกีฬา มาแข่งกัน เอ้ามาแข่งขัน 
สุพรรณบุรีเกมส์
   เมื่อม้าสีหมอกออกควบทะยานไป
ก็ไม่มีใครรวดเร็วไปกว่าขุนแผน
ศึกกีฬาดีกระหึ่มไปทั่วดินแดน ชาติไทยพัฒนา กีฬารุ่งเรือง
กีฬาสร้างคนสามัคคีสร้างชาติ นี่คือโอกาสนํามาหนุนเนือง
เมื่อการกีฬาถูกพัฒนาต่อเนื่อง ชาติไทยจะยิ่งรุ่งเรืองศิวิไลซ์ด้วยการกีฬา
   สุพรรณบุรีเกมส์เกมส์ของคนไทย
มาแข่งขันชิงชัยให้ลือลั่นสนั่นฟ้า
สมเป็นเมืองกีฬา เมืองแห่งการศึกษา
ท่องเที่ยวล้ำหน้าอู่อารยะธรรมรุ่งเรือง
   ผู้คนเกิดมาล้วนแข่งขันกันเป็นอยู่
แข่งกันในลู่ในลานคือการรังสรรค์
ผู้ใดเป็นเลิศ ผู้ใดมากพรสวรรค์
ผู้ใดมานะบากบั่นเอ้ามาชิงกันในเกมส์กีฬา
   สุพรรณบุรีเกมส์ เกมส์ของคนไทย
มาแข่งขันชิงชัยให้ลือลั่นสนั่นฟ้า
พวกเราภูมิใจได้ต้อนรับทัพกีฬา
ชาติไทยพัฒนาด้วยการกีฬาไทยที่รุ่งเรือง
   กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
แก้กองกิเลสทําคนให้เป็นคน
กีฬา เป็นเหตุเป็นผล นําใจผู้คน รวมพลสู่สามัคคี
สุพรรณบุรีเกมส์ เกมส์ของคนไทย
มาแข่งขันชิงชัยให้ลือลั่นสนั่นฟ้า
พวกเราภูมิใจ ได้ตอนรับทัพกีฬา
ชาติไทยพัฒนาด้วยการกีฬาไทยที่รุ่งเรือง
สุพรรณบุรีเกมส์ เกมส์ของคนไทย
มาแข่งขันชิงชัยให้ลือลั่นสนั่นฟ้า
พวกเราภูมิใจ ได้ต้อนรับทัพกีฬา
ชาติไทยพัฒนาด้วยการกีฬาไทยที่รุ่งเรือง
เมืองสุพรรณ คนสุพรรณ มาด้วยกันเอ้ามาช่วยกัน
เมืองสุพรรณ คนสุพรรณ มาด้วยกันเอ้ามาช่วยกัน
สุพรรณบุรีเกมส์

เพลงสุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่42 ปี 2557

เนื้อร้อง/ทํานอง ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)
ขับร้อง ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)

 

 

 

Last modified: 21/03/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery