ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ 11

 

 

ชมรมจักรยานเมืองเหน่อสุพรรณบุรี
Mueang Nhoe Suphanburi Cycling Club


เรียนเชิญ ชมรม สมาคม กลุ่มคนรักปั่นจักรยาน และนักปั่นทุกท่าน ร่วมงาน

 

 

สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 11

 

100 Plus สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 11
อาทิตย์ที่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
สนามกีฬากลางเมืองสุพรรณบุรี

รับสมัครในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.

 

 

ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด
2.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ จึงก่อให่เกิดการรวมกลุ่มออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน
3.ส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และมิตรภาพ ระหว่างชมรมจักรยานและนักปั่นทั่วประเทศ
4.เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้มากยิ่งขึ้น
5.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปทำสาธารณกุศลต่างๆต่อไป
 

สถานที่จัดงาน
สนามกีฬากลางสุพรรณบุรี (Grand Suphanburi Stadium) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

ค่าพิกัด GPS 14.474179, 100.086615

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

facebook suphan.biz
suphanburicyclingclub

http://event.thaimtb.com

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 20/07/66

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi
สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | อื่นๆ | กิจกรรม

 

 

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร