จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
อุทยานมนุษย์หินยุคใหม่ สำนักสงฆ์พระยาฤดำริ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 
อุทยานมนุษย์หินยุคใหม่
สำนักสงฆ์พระยาฤดำริ


   
จากการที่ชาวบ้าน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ได้พบสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้โบราณจำพวกขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด กำไลหิน และได้ส่งวัตถุโบราณเหล่านี้ไปทำการตรวจสอบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับแจ้งกลับมาว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์หินในยุคหินใหม่มีอายุราว 3380-3540 ปี และยังขุดพบ สิ่งของเครื่องใช้โบราณจำพวกขวานหิน วัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยทราวดี สมัยอยุธยาเช่น เครื่องปั้นดินเผา แร่ธาตุ รวมทั้งโครงกระดูกมนุษย์โบราณ


อุทยานมนุษย์หินยุคใหม่
สำนักสงฆ์พระยาฤดำริ

  
จากการที่ชาวบ้าน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ได้พบสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้โบราณจำพวกขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด กำไลหิน และได้ส่งวัตถุโบราณเหล่านี้ไปทำการตรวจสอบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับแจ้งกลับมาว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์หินในยุคหินใหม่มีอายุราว 3380-3540 ปี ต่อมาศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่และทำการเปิดพื้นดินเพื่อขุดค้นหาวัตถุโบราณ 3 หลุม ได้พบสิ่งของเครื่องใช้โบราณจำพวกขวานหินเพิ่มอีกจำนวนมาก และยังพบวัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยทราวดี สมัยอยุธยาเช่น เครื่องปั้นดินเผา แร่ธาตุ รวมทั้งโครงกระดูกมนุษย์โบราณด้วย เบื้องต้นจึงได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ที่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน บริเวณ วัดบ้านพุน้ำร้อน อ.ด่านช้าง และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้างใน ร.ร.อนุบาลด่านช้าง
    ด้านพระกิตติภัทร กิตติพัทโธ กรรมการสำนักสงฆ์พระยาฤดำริ หมู่ 2 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง เผยว่า ชาวบ้านทำไร่ได้พบสิ่งของเหล่านี้มานานกว่า 40 ปีแล้ว บางคนเก็บไปแจก บางคนเก็บไว้ที่บ้านและก็มักจะพบเหตุการณ์แปลกๆอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านจึงได้นำไปถวายวัด ล่าสุดผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านโบราณคดี ได้มาสำรวจและสันนิฐานว่าบริเวณพื้นที่แถบนี้น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านมนุษย์หินยุคใหม่ เนื่องจากมีหลักฐานการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัย

แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัย บริเวณเชิงเขา มีของใช้ฝังดิน มีลานกว้างบนยอดเนินสูง การเรียงหินโดยรอบน่าจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ส่วนที่ 2 บริเวณพื้นที่ราบใต้เชิงเขาเป็นสถานที่เพาะปลูกและทำอุตสาหกรรมขวานหินจำนวนมากพร้อมเครื่องมือทำขวานหินเพื่อเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น
ส่วนที่ 3 เป็นสถานที่ฝังศพ เพราะพบโครงกระดูกและของใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิต   จากหลักฐานต่างๆที่ค้นพบตนและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี มีความเห็นว่าสถานที่แห่งนี้สมควรที่จะอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยวิทยาและการท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างเป็น "ศาสนสถานอุทยานประวัติศาสตร์มนุษย์หินยุคใหม่" ขึ้นที่บริเวณ
สำนักสงฆ์พระยาฤดำริ


สอบถามข้อมูล
: 035-595494 (เวลาราชการ)  
081
-7366311และ 081-
8568619


 ารเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว

แผนที่ กรุงเทพ - ด่านช้าง


ารเดินทาง
โดยรถโดยสาร
มีรถปรับอากาศจาก สายใต้
สาย กรุงเทพ-ด่านช้าง

ารเดินทาง
โดยรถตู้โดยสาร
กรุงเทพ-ด่านช้าง
ท่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ท่าปั้ม
Q8 ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
081-434 1147


สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอด่านช้าง
เขื่อนกระเสียว
อุทยานแห่งชาติพุเตย
บ้านกำนันดิน
ถ้ำเวฬุวัน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
บ้านเขมรโรง
พลับพลาที่ประทับบนเขื่อน
บ้านห้วยหินดำ
หาดทรายท้ายเขื่อนกระเสียว

สำนักสงฆ์พระยาฤดำริ
่างเก็บน้ำหุบเขาวง


 


 


 

 


Last modified: 23/08/19
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery