ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี

 ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี

ทุ่งปอเทืองท้ายเขื่อนกระเสียว

 

 

ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี

*** ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 12/01/2563
ท.อุดมผลค้าข้าวปลูก (อ.สามชุก)
ค่าพิกัด GPS 14.766032, 100.187668

ระยะเวลาดอกปอเทืองบานสวยงามราว 2-3 อาทิตย์ ก็จะไถกลบเป็นปุ๋ย เพื่อเตรียมดินในการทำนาครั้งต่อไป

 


ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี
ปอเทืองเป็นพืชบำรุงดิน ที่กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหลังทำนา เนื่องจากปลูกและดูแลง่าย ต้องการน้ำน้อย มีความชื้นเหลืออยู่ในพื้นดินเพียงเล็กน้อยก็เจริญเติบโตได้แล้ว และจะไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเมื่อต้นอายุได้ 50-60 วัน การไถกลบปอเทืองลงในแปลงนาเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และทำให้ดินร่วนซุย ดินไม่เป็นกรดและสามารถอุ้มน้ำได้ดี รากของปอเทืองยังมีความสามารถตรึงธาตุไฮโตรเจน ซึ่งอยู่ในชั้นสูงของบรรยากาศมาเก็บไว้ที่ปมราก ทำให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือยูเรียซึ่งมีราคาแพง สามารถประหยัดต้นทุนในการทำนา และผลผลิตเพิ่มขึ้น

ทุ่งปอเทือง

นอกจากประโยชน์ของปอเทืองทางด้านการเกษตรแล้ว ปอเทืองยังมีประโยชน์แฝงอีกอย่างนั่นก็คือสามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนได้ไปเที่ยวชมความสวยงามได้คล้ายๆ กับทุ่งทานตะวัน เพราะทุ่งปอเทืองก็มีความสวยงามไม่น้อยกว่ากันแต่อย่างใด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น น่าจะมีการต่อยอด ทุ่งปอเทืองเมืองสุพรรณ สำหรับปีหน้า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขี้น เราก็อาจจะได้ชมทุ่งปอเทืองที่สวยงามระดับประเทศเลยทีเดียว

ทุ่งปอเทือง ภัยแล้ง

สำหรับวิกฤติภัยแล้งปีนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำนาข้าวหรือปลูกพืชผลชนิดอื่นที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ก็คงต้องหาทางเลือกใหม่ เพราะผลผลิตที่เคยได้รับกลับไม่ได้เหมือนอย่างเคย ดังนั้นการปลูกพืชทางเลือกที่ทนแล้งจึงกลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของเกษตรกร และพืชที่น่าสนใจในเวลานี้ก็คือ ปอเทือง พืชที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรยามหน้าแล้ง

ปอเทือง

ปอเทือง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sunn hemp มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crotalaria juncea เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง ที่ใช้ปลูกทำปุ๋ยพืชสด


สถานที่ชมทุ่งปอเทืองบานในปีที่ผ่านๆมา

ทุ่งปอเทือง สามชุก

ท.อุดมผลค้าข้าวปลูก (อ.สามชุก)

ค่าพิกัด GPS 14.766032, 100.187668
บานตั้งแต่วันที่ 5-19 มกราคม 2563


ทุ่งปอเทือง ด่านช้าง

ทุ่งปอเทืองท้ายเขื่อนกระเสียว (อำเภอด่านช้าง)

*** ปี 2563 คาดว่าจะเริ่มบานราวต้นเดือน สิงหาคม นี้

ค่าพิกัด GPS 14.889213, 99.607567


สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี (อ.เมือง)

ค่าพิกัด GPS   14.429736, 100.101642
ประมาณตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559
ระยะทางจากตัวเมืองสุพรรณ (หอคอยบรรหาร -
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี) 6 ก.ม.


ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี (อ.เมือง)

ค่าพิกัด GPS   14.477487, 100.088906
ประมาณตั้งแต่วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2559


บ้านไร่คุณนาย-จิรัฐิพร  (อ.หนองหญ้าไซ)

ค่าพิกัด GPS   14.736546, 99.910739
ประมาณตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560
https://www.facebook.com/photo

ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

Last modified: 24/07/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other