จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี


 

 

 

 

 
ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี
  ปอเทืองเป็นพืชบำรุงดิน ที่กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหลังทำนา เนื่องจากปลูกและดูแลง่าย ต้องการน้ำน้อย มีความชื้นเหลืออยู่ในพื้นดินเพียงเล็กน้อยก็เจริญเติบโตได้แล้ว และจะไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเมื่อต้นอายุได้ 50-60 วัน การไถกลบปอเทืองลงในแปลงนาเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และทำให้ดินร่วนซุย ดินไม่เป็นกรดและสามารถอุ้มน้ำได้ดี รากของปอเทืองยังมีความสามารถตรึงธาตุไฮโตรเจน ซึ่งอยู่ในชั้นสูงของบรรยากาศมาเก็บไว้ที่ปมราก ทำให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือยูเรียซึ่งมีราคาแพง สามารถประหยัดต้นทุนในการทำนา และผลผลิตเพิ่มขึ้น


 

รายงานทุ่งปอเทืองบาน ปี 2560
(ช่วงเวลาบานโดยประมาณ)

บ้านไร่คุณนาย-จิรัฐิพร ค่าพิกัด GPS   14.736546, 99.910739
ประมาณตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560

https://www.facebook.com/photo


นอกจากประโยชน์ของปอเทืองทางด้านการเกษตรแล้ว มันยังมีประโยชน์แฝงอีกอย่างนั่นก็คือสามารถจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนได้ไปเที่ยวชมความสวยงามได้คล้ายๆ กับทุ่งทานตะวัน เพราะทุ่งปอเทืองก็มีความสวยงามไม่น้อยกว่ากันแต่อย่างใด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น น่าจะมีการต่อยอด ทุ่งปอเทืองเมืองสุพรรณ สำหรับปีหน้า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขี้น เราก็อาจจะได้ชมทุ่งปอเทืองที่สวยงามกว่าปีนี้ปอเทือง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sunn hemp มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crotalaria juncea เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง ที่ใช้ปลูกทำปุ๋ยพืชสด

สำหรับวิกฤติภัยแล้งปีนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำนาข้าวหรือปลูกพืชผลชนิดอื่นที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ก็คงต้องหาทางเลือกใหม่ เพราะผลผลิตที่เคยได้รับกลับไม่ได้เหมือนอย่างเคย ดังนั้นการปลูกพืชทางเลือกที่ทนแล้งจึงกลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของเกษตรกร และพืชที่น่าสนใจในเวลานี้ก็คือ ปอเทือง พืชที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรยามหน้าแล้ง

ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี
 


รายงานทุ่งปอเทืองบาน ปี 2559
(ช่วงเวลาบานโดยประมาณ)

สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ค่าพิกัด GPS   14.429736, 100.101642
ประมาณตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559
ระยะทางจากตัวเมืองสุพรรณ (หอคอยบรรหาร -
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี) 6 ก.ม.

ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ค่าพิกัด GPS   14.477487, 100.088906
ประมาณตั้งแต่วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2559


 


 

สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง

อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว
ศาลตายาย
มนัสพาณิชย์
ทุ่งปอเทือง สุพรรณบุรี
 


แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ


Last modified: 26/09/17
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery