จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
พลับพลาที่ประทับ บนเขื่อนกระเสียว 

 

 

 

 

 

พลับพลาที่ประทับ บนเขื่อนกระเสียว

พลับพลาที่ประทับ บนเขื่อนกระเสียว
เขื่อนกระเสียวตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชาวอำเภอด่านช้าง สำนึกคุณอนันต์แผ่ไพศาลทั่วถิ่นไทย พระบารมียิ่งใหญ่ไพศาลที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเขื่อนกระเสียว เพื่อประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน และพักผ่อนพระราชอิริยาบถ ในคราวเสด็จมาเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน และทอดพระเนตรติดตามโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว ณ กิ่งอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีในเวลานั้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2518


ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ แม้จะทุรกันดาร เดือนกรกฎาคม ปี 2518 นับเป็นช่วงเวลาอันปลื้มปิติ ของพสกนิกรชาวด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ซึ่งการเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอด่านช้างสมัยนั้นยากลำบากมาก แต่ก็ไม่อาจห้ามความมุ่งมั่น ในพระราชหฤทัยของพระองค์ได้ ติดตามได้จากรายงาน

ในหลวง ร.9 เปิด รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
http://www.thairath.co.th/clip/81192#

(ภาพวีดีโอที่หาชมได้ยากจาก
Thairath TV)

https://www.youtube.com/watch?v=Clz1GVxXL_c
(ภาพวีดีโอที่หาชมได้ยากจาก ThaiPBS)

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518   อำเภอด่านช้าง โดยสโมสรไลออนส์ด่านช้างผู้ริเริ่ม และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้จัดโครงการปรับปรุงพลับพลาที่ประทับแห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกร และเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวอำเภอด่านช้าง ขณะนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ โดยใช้เงินบริจาคจากทุกภาคส่วน จำนวน 2.8 ล้านบาทสถานที่ติดต่อเข้าชม:
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โทร
089-8907662

 ารเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว

แผนที่ กรุงเทพ - ด่านช้าง


ารเดินทาง
โดยรถโดยสาร
มีรถปรับอากาศจาก สายใต้
สาย กรุงเทพ-ด่านช้าง

ารเดินทาง
โดยรถตู้โดยสาร
กรุงเทพ-ด่านช้าง
ท่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ท่าปั้ม
Q8 ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
081-434 1147


สอบถามข้อมูล
โทร 089-8907662


สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอด่านช้าง
เขื่อนกระเสียว
อุทยานแห่งชาติพุเตย
บ้านกำนันดิน
ถ้ำเวฬุวัน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
บ้านเขมรโรง
พลับพลาที่ประทับบนเขื่อน
บ้านห้วยหินดำ
หาดทรายท้ายเขื่อนกระเสียว

สำนักสงฆ์พระยาฤดำริ
่างเก็บน้ำหุบเขาวง


 


 


 

 

พลับพลาที่ประทับบนเขื่อนกระเสียว


Last modified: 04/11/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery