จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน 

 

 

 

 

 
พิพิธภัณฑ์ชุมชน
บ้านพุน้ำร้อน


   
นพื้นที่อำเภอด่านช้างนี้ ด้มีการสำรวจพบร่องรอยกิจกรรมถลุงเหล็กและตะกั่วหลายแห่งกระจายอยู่ในหลายตำบล ทั้งยังมีโบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณที่ขุดพบ เป็นจำนวนมาก เก็บรักษาไว้ที่วัดพุน้ำร้อนตำบลด่านช้าง ละจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่และบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวด่านช้างตั้งแต่ในอดีตยุคหินใหม่จนถึงยุคปัจจุบัน


พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน

   บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
พื้นที่อำเภอด่านช้าง เป็นบริเวณที่ได้พบมรดกทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลาย มีทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีวิถีการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ละว้า ลาวครั่ง เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งจากการสำรวจของนักโบราณคดีและปราชญ์ท้องถิ่นทำให้ได้ทราบว่า พื้นที่อำเภอด่านช้างมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยหินใหม่เมื่อประมาณกว่า 3,000  ปีมาแล้ว ได้พบหลักฐานของคนสมัยนี้หนาแน่นในเขตบ้านพุน้ำร้อน บ้านโป่งคอม และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนในระยะหลังสมัยอยุธยาพื้นที่นี้ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งแร่ธาตุเหล็กและตะกั่วที่สำคัญของสมัยนั้น และอาจรวมไปถึงบรรดาของป่าต่างๆ ด้วย
   นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ นายอำเภอด่านช้าง เข้ามาดำรงตำแหน่ง จึงได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างวัดพุน้ำร้อน กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอำเภอด่านช้าง กรมศิลปากร และผู้นำท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนพุน้ำร้อนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม โดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่และบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวด่านช้างตั้งแต่ในอดีตยุคหินใหม่จนถึงยุคปัจจุบัน โดยมีท่านพระครูวิสิฐสุวรรณคุณ (พระอาจารย์เสน่ห์)เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ดูแล
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ละว้า ลาวครั่ง ที่พุน้ำร้อน
และผ้าทอลายโบราณของชาวบ้าน ที่
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน

"มรดกป่าไม้ มากมายประเพณี
หน่อไม้ดี เห็ดโคนหวาน
แหล่งขวานหิน ถิ่นทอผ้า บ่อน้ำร้อน"


แผนที่พุน้ำร้อน สุพรรณ

สถานที่ติดต่อเข้าชม:
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โทร. 035-596137, 086-1687574
วัดพุน้ำร้อนโทร.
087-9027308

พิกัด GPS 14.791156, 99.579970


อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน - หินลาด
สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ เหมาะกับการแค้มปิ้ง กางเต้นท์ หรือจะนอนบนแพ

 ารเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว

แผนที่ กรุงเทพ - ด่านช้าง


ารเดินทาง
โดยรถโดยสาร
มีรถปรับอากาศจาก สายใต้
สาย กรุงเทพ-ด่านช้าง

ารเดินทาง
โดยรถตู้โดยสาร
กรุงเทพ-ด่านช้าง
ท่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ท่าปั้ม
Q8 ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
081-434 1147


สอบถามข้อมูล
โทร 087-9027308


สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอด่านช้าง
เขื่อนกระเสียว
อุทยานแห่งชาติพุเตย
บ้านกำนันดิน
ถ้ำเวฬุวัน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
บ้านเขมรโรง
พลับพลาที่ประทับบนเขื่อน
บ้านห้วยหินดำ
หาดทรายท้ายเขื่อนกระเสียว

สำนักสงฆ์พระยาฤดำริ
่างเก็บน้ำหุบเขาวง
 


 


 


 

 


Last modified: 05/08/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery