พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน

 

 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ในพื้นที่อำเภอด่านช้างนี้ ได้มีการสำรวจพบร่องรอยกิจกรรมถลุงเหล็กและตะกั่วหลายแห่งกระจายอยู่ในหลายตำบล ทั้งยังมีโบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณที่ขุดพบ เป็นจำนวนมาก เก็บรักษาไว้ที่วัดพุน้ำร้อนตำบลด่านช้าง และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่และบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวด่านช้างตั้งแต่ในอดีตยุคหินใหม่จนถึงยุคปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
พื้นที่อำเภอด่านช้าง เป็นบริเวณที่ได้พบมรดกทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลาย มีทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีวิถีการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ละว้า ลาวครั่ง เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งจากการสำรวจของนักโบราณคดีและปราชญ์ท้องถิ่นทำให้ได้ทราบว่า พื้นที่อำเภอด่านช้างมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยหินใหม่เมื่อประมาณกว่า 3,000  ปีมาแล้ว ได้พบหลักฐานของคนสมัยนี้หนาแน่นในเขตบ้านพุน้ำร้อน บ้านโป่งคอม และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนในระยะหลังสมัยอยุธยาพื้นที่นี้ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งแร่ธาตุเหล็กและตะกั่วที่สำคัญของสมัยนั้น และอาจรวมไปถึงบรรดาของป่าต่างๆ ด้วยนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ นายอำเภอด่านช้าง เข้ามาดำรงตำแหน่ง จึงได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างวัดพุน้ำร้อน กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอำเภอด่านช้าง กรมศิลปากร และผู้นำท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนพุน้ำร้อนให้เป็น แหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม โดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่และบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวด่านช้างตั้งแต่ในอดีตยุคหินใหม่จนถึงยุคปัจจุบัน โดยมีท่านพระครูวิสิฐสุวรรณคุณ (พระอาจารย์เสน่ห์)เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ละว้า ลาวครั่ง ที่พุน้ำร้อน
และผ้าทอลายโบราณของชาวบ้าน ที่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
 

"มรดกป่าไม้ มากมายประเพณี
หน่อไม้ดี เห็ดโคนหวาน
แหล่งขวานหิน ถิ่นทอผ้า บ่อน้ำร้อน"สถานที่ติดต่อเข้าชม:
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
โทร. 035-596137, 086-1687574
วัดพุน้ำร้อนโทร. 087-9027308
พิกัด GPS 14.791156, 99.579970อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน - หินลาด
สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ เหมาะกับการแค้มปิ้ง กางเต้นท์ หรือจะนอนบนแพ

 

พิกัด GPS 14.791156, 99.579970

วันเดียว ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

แผนที่ การเดินทาง ไป อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

https://www.facebook.com/media/set/

http://pantip.com/topic/34668872 ปางอุ๋ง สุพรรณ

http://pantip.com/topic/34677288

https://www.facebook.com/suphan.biz

 

Last modified: 23/08/19

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other