จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม-รีสอร์ท
ร้านอาหาร
แผนที่
การเดินทาง
อื่นๆ
รวมภาพถ่ายสุพรรณ
 

เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ
ประเพณี - เรื่องน่ารู้
นิทาน - ตำนาน
ไหว้พระเก้าวัด
กิจกรรมสนุกสนาน
ของฝากน่าซื้อ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม-โรงละครฯ
เบอร์โทรศัพท์สำคัญ


 

 

 

 

คลิกที่นี่ ... เพื่อเข้าสู่เว็บไซด์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 12 แห่ง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง

   สถานที่ตั้ง อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

http://cdasp.bpi.ac.th 

ประวัติวิทยาลัยนาฏศิลป
   วิทยาลัยนาฏศิลป เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์" ก่อตั้งโดย พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้การศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลป์
   ในปี พ.ศ. 2478 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้น ซึ่งเปิดสอนทางด้านช่างปั้น ช่างเขียน และช่างรัก และมีการโอนโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ไปรวมเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนศิลปากร เรียกว่า “แผนกนาฏดุริยางค์” โดยจัดการศึกษาวิชาศิลปทางดนตรี ปี่พาทย์ และละคร ต่อมา กรมศิลปากรได้ปรับปรุงกองดุริยางคศิลป์ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองการสังคีต และได้โอนแผนกนาฏดุริยางค์จากโรงเรียนศิลปากรมาขึ้นอยู่กับแผนกนาฏศิลป กองการสังคีต พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสังคีตศิลป” แต่การเรียนการสอนได้หยุดไปชั่วขณะเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2
   ในปี พ.ศ. 2488 โรงเรียนสังคีตศิลป ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ โรงเรียนนาฏศิลป” พร้อมทั้งขยายการศึกษาครอบคลุมทั้งนาฏดุริยางคศิลป์ไทยและสากล หลังจากนั้น จึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “ วิทยาลัยนาฏศิลป” เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2515 และเมื่อสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขึ้น วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฎศิลปในภูมิภาคอีก 11 แห่ง (พร้อมทั้งวิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง) จึงได้สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จนถึงปัจจุบัน

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/วิทยาลัยนาฏศิลป

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่จัดตั้งขึ้นตาม โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง
สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกอบไปด้วย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สาขาวิชาที่เปิดสอน ปี 2556 มี 5 สาขา คือ
สาขานาฏศิลป์โขน (รับเฉพาะผู้ชาย) สาขานาฏศิลป์ละคร (รับเฉพาะผู้หญิง) สาขาปี่พาทย์ (รับทั้งผู้ชายและผู้หญิง) สาขาเครื่องสาย (รับทั้งผู้ชายและผู้หญิง) และสาขาคีตศิลป์ไทย (รับทั้งผู้ชายและผู้หญิง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
มีใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์, และมีสุขภาพ ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001791046147&sk=photos&collection_token=100001791046147:2305272732:69&set=a.
644825698920459.1073741834.100001791046147&type=1

 


หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

   หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี อีกหนึ่งสถานที่สำหรับจัดงานขนาดเล็กถึงกลาง (ไม่เกิน 70 โต๊ะ) ไฟ เวที เสียง ครบครัน มีหลังคา และติดแอร์ พร้อมโปรเจคเตอร์ ไฟโฟโล จะหาดนตรีก็ได้ หรือการแสดงก็มี ช่างภาพ ช่างวีดีโอ แตรวง กลองยาวขันหมาก เครื่องสายมโหรีดนตรีไทย รำอวยพร หรือจินตลีลาสวยๆ เบ็ดเสร็จชนิดวันสต๊อปเซอร์วิส ความประทับใจครั้งหนึ่งในชีิวิต ในงบประมาณที่ไม่บานปลาย และไม่เกี่ยงดินฟ้าอากาศ สถานที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย โทร 035-535247

http://cdasp.bpi.ac.th  
ไฟเพดาน ควบคุมความสว่างได้ แม้ท่านจะไม่ได้จ้างออร์กาไนซ์ แต่เราก็สามารถบริการลำดับพิธีการให้ท่านได้อย่างประทับใจ

ห้องโถงหน้า สำหรับลงทะเบียนหรือกิจกรรมถ่ายรูป

ค่าพิกัด GPS 14.5145837,100.1296761

ภาพถ่ายโดย อ.ประภัสร์ คล้ายสุบรรณ


สอบถามข้อมูล

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี
หรือ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร
จังหวัดสุพรรณบุรี
119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท
( ทางหลวงหมายเลข 340 )
ต.สนามชัย อ.เมืองฯ
จ.สุพรรณบุรี 7200
โทรศัพท์
035-535 247
โทรสาร 035-535
248
(ในเวลาราชการ)

http://cdasp.bpi.ac.th

E-mail: cdasp@bpi.mail.go.th

การเดินทาง
จากตัวเมืองสุพรรณไปตามถนนสาย 340 (สุพรรณ-ชัยนาท)
ระยะทางประมาณ 3 ก.ม.
วิทยาลัยจะอยู่ขวามือ ตรงข้ามกับที่ว่าการจังหวัด (ศูนย์ราชการใหม่)


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง


อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว

แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ


Last modified: 01/11/17
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery