จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
ตะเพินคี่ อุทยานแห่งชาติพุเตย ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 
บ้านห้วยหินดำ อำเภอด่านช้าง

   
ป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ ที่มีการตั้งถิ่นมานานกว่า ๒๐๐ ปีศึกษาวิธีการดำรงชีวิตของชุมชนกับป่า การใช้ประโยชน์จากป่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการป่า และ จิบชา ซิ มื้อ หน่อง ฟังผู้เฒ่าเล่าความหลัง เรื่องราวของชุมชนกะเหรี่ยง วัฒนธรรม ประเพณีย่องสาว รับฟังบทเพลงที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง การแสดงรำตง เดินชมธรรมชาติของขุนเขา ดูแปลงข้าวไร่สีเหลืองทองทั่วทั้งภูเขา....บ้านห้วยหินดำ
บ้านห้วยหินดำ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
   บ้านห้วยหินดำมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๗๐๐ เมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด ๑๐๙,๑๘๒ ไร่ สภาพพื้นที่ เหมาะสมกับการทำการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผัก พืชไร่และไม้ผล ซึ่งจากสภาพพื้นที่ ที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี  
ผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ ชม การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษการใช้สมุนไพรในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการปลูกผักและเก็บผักเพื่อนำไปปรุงอาหาร ซึ่งจะได้รสชาติที่สุดแสนอร่อยของผักสดๆปลอดภัยจากสารพิษจริง ๆ
  
ชิมนม ชมแพะ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะปลอดโรคที่ได้รับการรับรองฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ ฟังบรรยายสรุปวิธีการเลี้ยงแพะ พร้อมกับชิมนมแพะที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร
  
ป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ ที่มีการตั้งถิ่นมานานกว่า ๒๐๐ ปีศึกษาวิธีการดำรงชีวิตของชุมชนกับป่า การใช้ประโยชน์จากป่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการป่า และ จิบชา ซิ มื้อ หน่อง ฟังผู้เฒ่าเล่าความหลัง เรื่องราวของชุมชนกะเหรี่ยง วัฒนธรรม ประเพณีย่องสาว รับฟังบทเพลงที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง การแสดงรำตง เดินชมธรรมชาติของขุนเขา ดูแปลงข้าวไร่สีเหลืองทองทั่วทั้งภูเขา
  
ต้นไม้อายุ ๕๐๐ ปี บริเวณป่าชุมชน บ้านห้วยหินดำ จะมี ต้นไม้อายุกว่า ๕๐๐ ปี จากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ปัจจุบันจะมีสัตว์ป่า เช่น เสือโคร่ง สมเสร็จ วัวแดง ชะนี นกกก หมีควาย เก้ง กวาง เลียงผา ฯลฯ สามารถเดินป่าส่องสัตว์ในเชิงอนุรักษ์ได้


สถานที่ติดต่อเข้าชม :
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โทร.
๐-๓๕๔๔-๖๒๖๓, ๐๘-๑๑๙๔-๔๘๔๗
 

 

 ารเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว

แผนที่ กรุงเทพ - ด่านช้าง


ารเดินทาง
โดยรถโดยสาร
มีรถปรับอากาศจาก สายใต้
สาย กรุงเทพ-ด่านช้าง

ารเดินทาง
โดยรถตู้โดยสาร
กรุงเทพ-ด่านช้าง
ท่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ท่าปั้ม
Q8 ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
081-434 1147


สอบถามข้อมูล
โทร 089-8907662


สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอด่านช้าง
เขื่อนกระเสียว
อุทยานแห่งชาติพุเตย
บ้านกำนันดิน
ถ้ำเวฬุวัน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
บ้านเขมรโรง
พลับพลาที่ประทับบนเขื่อน
บ้านห้วยหินดำ
หาดทรายท้ายเขื่อนกระเสียว

สำนักสงฆ์พระยาฤดำริ
่างเก็บน้ำหุบเขาวง


 


 


 

 


Last modified: 07/01/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery