จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

 

 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งต้องมีการหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การหล่อเทียนแต่ละเล่มจะต้องหล่อด้วยขี้ผึ้ง ต้องใช้ขี้ผึ้งในการหล่อเทียนหนักถึง ๑๖ ชั่ง เมื่อถึงเวลาหล่อเทียน สำนักพระราชวัง จำบอกบุญไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน และ ขุนนางฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้น ให้นำขี้ผึ้งมาช่วยกันหล่อเทียนจึงสำเร็จลงได้จำนวนเทียนที่หล่อจึงมีมากขึ้น
 
ภาพขบวนแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ปี 2560

รวมภาพงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
Photo By: Nikon Aod Thailand


ผลการประกวดแห่เทียน
ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2560


ประเภทประกวดเทียนพรรษา

ชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอบางปลาม้า

ภาพขบวนแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ปี 2560

ชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ภาพขบวนแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ปี 2560

ชนะเลิศอันดับ 3 อำเภออู่ทอง


ประเภทขบวนแห่เทียนพรรษา

ชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอด่านช้าง

ชนะเลิศอันดับ 3 อำเภอบางปลาม้า


 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 25
60
8-10
กรกฎาคม 2560
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.00 น. พิธีเปิด ชมความงดงามของขบวนแห่เทียนพรรษา ทั้ง 10 อำเภอ เคลื่อนจากแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ถึงวัดป่าเลย์ไลยก์วรวิหาร ภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  และจัดแสดงรถเทียนพรรษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380
และททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

รวมภาพงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558
Photo By: Nikon Aod Thailand


ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษา

   เหตุที่ต้องมีประเพณีหล่อเทียน คือ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ บรรดาภิกษุ สามเณรต้องจำพรรษาในวัดหรือสถานที่ ที่กำหนดตลอดระยะเวลา ๓ เดือน มิให้ไปค้างแรมที่อื่นๆ ระหว่างการจำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร จะมีการสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนจุดเพื่อบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงร่วมมือร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษา เทียนที่หล่อขึ้นจึงเรียกว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำนำพรรษา”

   การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้แสงสว่าง พิธีหล่อเทียนเริ่มก่อนเข้าพรรษา ประมาณ ๑ สัปดาห์ เมื่อหล่อเทียนเสร็จ วันรุ่งขึ้นจะนำเทียนพรรษาที่หล่อได้ จัดขบวนแห่นำไปถวายที่วัด เพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันนั้นจะมีการทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุ เพื่อเป็นการร่วมกุศลกันในหมู่บ้าน

   อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์

 

สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง

วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว
ศาลตายาย
มนัสพาณิชย์
ทุ่งปอเทือง
สวนขวด สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตฯ ชาวนาไทย
เทวาลัยเคณศอินทร์ศวร


แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ


 


Last modified: 11/07/17
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery