แห่เทียนพรรษา

 

 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี 2561

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.00 น. พิธีเปิด ชมความงดงามของขบวนแห่เทียนพรรษา ทั้ง 10 อำเภอ เคลื่อนจากแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่

เวลา 14.00 น. พิธีถวายเทียนพรรษา ชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.
0 3553 5380
และททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

รวมภาพงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
Photo By: Nikon Aod Thailand

รวมภาพงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558
Photo By: Nikon Aod Thailand


งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี

 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษา
เหตุที่ต้องมีประเพณีหล่อเทียน คือ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 บรรดาภิกษุ สามเณรต้องจำพรรษาในวัดหรือสถานที่ ที่กำหนดตลอดระยะเวลา 3 เดือน มิให้ไปค้างแรมที่อื่นๆ ระหว่างการจำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร จะมีการสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนจุดเพื่อบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงร่วมมือร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษา เทียนที่หล่อขึ้นจึงเรียกว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำนำพรรษา”
การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้แสงสว่าง พิธีหล่อเทียนเริ่มก่อนเข้าพรรษา ประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อหล่อเทียนเสร็จ วันรุ่งขึ้นจะนำเทียนพรรษาที่หล่อได้ จัดขบวนแห่นำไปถวายที่วัด เพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันนั้นจะมีการทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุ เพื่อเป็นการร่วมกุศลกันในหมู่บ้าน
อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์

ในสมัยโบราณ การหล่อเทียนแต่ละเล่มจะต้องหล่อด้วยขี้ผึ้ง ต้องใช้ขี้ผึ้งในการหล่อเทียนหนักถึง 16 ชั่ง เมื่อถึงเวลาหล่อเทียน สำนักพระราชวังจะบอกบุญไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และ ขุนนางฝ่ายต่างๆ ให้นำขี้ผึ้งมาช่วยกันหล่อเทียนจึงสำเร็จลงได้จำนวนเทียนที่หล่อจึงมีมากขึ้น

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพขบวนแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ปี 2560

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพขบวนแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ปี 2560

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

ค่าพิกัด GPS 14.481633, 100.122305

 

Last modified: 05/07/18

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other