จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร


 

 

 

 

 

 
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี  
   ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ของจีน แบ่งเป็นห้อง 18 ห้อง รูปแบบแปลกตาด้วยภาพ แสงสีเสียง และเทคนิกพิเศษ น่าชมเป็นอย่างยิ่ง
จีน...เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเป็นชนชาติที่มีอารยะธรรมยาวนานกว่า 5000 ปี ตั้งแต่สมัยเสินหนง เป็นหัวหน้าเผ่าแซ่เจียง เมื่อ 5,000 ปี ก่อน เป็นผู้คิดประดิษฐ์คันไถด้วยไม้ - ค้นคิดยาสมุนไพรชนิดต่างๆ และสอนให้ผู้คนรู้จักการปลูกข้าว ทำไร่ไถนา

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

เข้ามาในยุคโบราณ..สืบกษัตริย์สายพันธุ์มังกร.......ยุค ราชวงค์เซี่ย...ราชวงค์ซาง...
ราชวงโจว..จนถึงยุค..เลียดก๊ก ซึ่งมี 7 ก๊กใหญ่ที่ครองอำนาจ
จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นจักรพรรดิองค์แรก
ยุค...ราชวงศืฮั่น.....เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรือง และยาวนานที่สุดของชนชาติจีน
ยุค..สามก๊ก.......ยุคราชวงศ์..ถัง .....ราชวงศ์หยวน
ซึ่งถูกปกครองโดย จักรพรรดิ กุบไลข่าน ซึ่งเป็นชาวแมนจู
และเวลาผ่านไป จักรพรรดิองค์ต่อๆมาก็กดขี่ขมเหงชาวจีนอย่างมาก
จนเกิดกบฎ จูหยวนจาง(จักรพรรดิหงหวู่) ได้รวบรวม และก่อตั้งราชวงศ์..หมิง
ในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นราชวงศ์ของเผ่าแมนจู
ปูยี....จักรพรรดิองค์สุดท้ายก่อนสถาปนาเป็นระบบสาธารณรัฐ
ดร. ซุนยัดเซ็น ยึดอำนาจจากจักรพรรดิ และสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
หลังจากซุนยัดเซ็นเสียชีวิต เป็นช่วงเวลาชิงอำนาจระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย
คือ เจียงไคเช็ค กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ นำโดย เหมาเจ๋อตุง สุดท้ายเหมาเจ๋อตุงเป็นฝ่ายชนะ
เจียงไคเช็คหนีไปยังเกาะไต้หวัน และสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นแทน
กาลเวลาเดินผ่านมาจนถึงวันนี้...

เริ่มเข้าห้องแรก ก็ตื่นเต้นประทับใจกับแสงสีเสียงของ..
ผ่านกู่...ผู้เป็นตำนานผู้สร้างโลกของชาวจีน

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

ตำนาน......หนี่วา.........เป็นผู้สร้างมนุษย์ และทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

เสินหนง....เป็นหัวหน้าเผ่าแซ่เจียง เมื่อ 5,000 ปี ก่อน
เป็นผู้คิดประดิษฐ์คันไถด้วยไม้ - ค้นคิดยาสมุนไพรชนิดต่างๆ
และสอนให้ผู้คนรู้จักการปลูกข้าว ทำไร่ไถนา

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

เข้ามาในยุคจีนโบราณ..สืบกษัตริย์สายพันธุ์มังกร.......ยุค ราชวงค์เซี่ย...ราชวงค์ซาง...

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

กาลเวลาผ่านไป..จากราชวงศ์ซาง......ราชวงโจว..จนถึงยุค..เลียดก๊ก
ซึ่งมี 7 ก๊กใหญ่ที่ครองอำนาจ ต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงความยิ่งใหญ่ จนกระทั่ง......

อิ๋งเจิ้ง แห่งรัฐฉิน หรือที่รู้จักกันในนาม จิ๋นซีฮ่องเต้ (พระเจ้าฉินสื่อหวงตี้)

ได้รวบรวมทุกก๊กไว้เป็นหนึ่งเดียว ถือเป็นยุคจักรวรรดิของจีน
และถือว่า จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นจักรพรรดิองค์แรก
ราชวงศ์ฉินมีอายุแค่เพียง 12 ปี แต่ได้วางรากฐานสำคัญให้กับอรยธรรมของชนเผ่าฮั่น
ได้สร้างกำแพงเมืองจีน และสุสานทหาร
มีเมืองหลวงอยู่ที่ เซียงหยาง หรือ ซีอาน (ในปัจจุบัน)

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

เข้าสู่ยุค...ราชวงศืฮั่น.....เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรือง และยาวนานที่สุดของชนชาติจีน
จักรพรรดิองค์แรก...ฮั่นเกาจู.....มี ฉางอาน เป็นเมืองหลวง
มีอายุสืบต่อมากว่า 400 ปี จนถึง คศ.220 จึงเกิดการแย่งชิง
และแตกเป็นก๊กใหญ่ๆ 3 ก๊ก

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

ยุค..สามก๊ก...

แผ่นดินจีนแตกออกเป็น 3 ก๊ก
โดยมีก๊กของ เล่าปี่ ... ก๊กของ โจโฉ... และก๊กของ ซุนกวน ต่างต่อสู้กันยาวนานถึง 60 ปี ..
จนกระทั่ง..สุมาเอี๋ยน...ได้รวมแผ่นดิน และตั้งตนเป็นกษัตริย์..จิ้นอู่ตี้ ...

กวนอู...เทพแห่งสงคราม

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

ผ่านมาถึงราชวงศ์...สุย...และมารุ่งเรือง อาณาเขตกว้างใหญ่อีกครั้ง ในสมัยราชวงศ์..ถัง
โดย หลีซื่อหมิน หรือ ถังไท่จงฮ่องเต้...มีเมืองหลวงอยู่ที่ฉางอาน (ซีอานในปัจจุบัน)
ปลายราชวงศ์ถัง เกิดการแตกแยก เจ้าควงอิ้นหรือพระเจ้าซ่งไท่จู่
รวบรวมประเทศ และตั้งเป็นราชวงศ์..ซ่ง มีเมืองไคฟงเป็นเมืองหลวง

เป็นยุคที่มีการปกครองแบบส่วนกลางเข้มแข็ง แต่เมืองรอบนอกกลับอ่อนแอ..
จนมาถึงราชวงศ์หยวน ซึ่งถูกปกครองโดย จักรพรรดิ กุบไลข่าน ซึ่งเป็นชาวมองโกล
แต่จักรพรรดิองค์ต่อๆมากลับกดขี่ขมเหงชาวจีนอย่างมาก
จนเกิดกบฎ จูหยวนจาง(จักรพรรดิหงหวู่) ได้รวบรวม และก่อตั้งราชวงศ์..หมิง

อุปรากรจีน...งิ้ว

ราชวงศ์ชิง เป็นราชวงศ์ของเผ่าแมนจู ปูยี....จักรพรรดิองค์สุดท้ายก่อนสถาปนาเป็นระบบสาธารณรัฐ

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

เข้าสู่จีนยุคใหม่.... ยุคสาธารณรัฐ

ดร. ซุนยัดเซ็น ยึดอำนาจจากจักรพรรดิ และสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
หลังจากซุนยัดเซ็นเสียชีวิต เป็นช่วงเวลาชิงอำนาจ
ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย คือ เจียงไคเช็ค กับฝ่ายคอมมิวนิสต์
นำโดย เหมาเจ๋อตุง สุดท้ายเหมาเจ๋อตุงเป็นฝ่ายชนะ
เจียงไคเช็คหนีไปยังเกาะไต้หวัน และสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นแทน

กาลเวลาเดินผ่านมาจนถึงวันนี้........จีนยุคปัจจุบัน.....

นอกจากความงดงามที่ได้ชมมาแล้ว ยังมีส่วนอื่นๆ
อย่าง ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องรับฝากของ จำหน่ายหนังสือ
ห้องจำหน่ายของที่ระลึก และห้องเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
ส่วนบริเวณรอบนอกก็จัดตกแต่งสวยงาม มีรูปปั้น ระฆังยักษ์
และน้ำตกขนาดใหญ่สวยงาม คุ้มค่ากับการแวะเที่ยวชม....

ทุกส่วนเข้าชมฟรี ยกเว้น พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
(ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 299 บาท เด็ก 149 บาท)

เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์
(หยุดทุกวันจันทร์-อังคาร)

 

บันทึกนักเดินทาง
อลังการ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร


สถานที่สำคัญภายใน อุทยานมังกรสวรรค์

หมู่บ้านมังกรสวรรค์

   ภายในหมู่บ้านที่ออกแบบได้สวยงามลงตัว เหมือนหนึ่งได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านโบราณของเมืองจีน ซึ่งแต่ละหลังก็เป็นสถานที่ที่ให้บริการต่างกันออกไป มีร้านขายสินค้า และของที่ระลึก (ร้านสำเพ็ง) โรงหนัง โรงนวด โรงเตี๊ยม ร้านอาหาร ปฎิมากรรมที่งดงาม

อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล)

อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล)


 

สอบถามข้อมูล โทร. 035-52 6211 - 2

แผนที่ การเดินทาง ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย  นาเฮียใช้

ค่าพิกัด GPS 14.478883, 100.110426

 

เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง


อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว
ศาลตายาย
มนัสพาณิชย์
ทุ่งปอเทือง
สวนขวด สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตฯ ชาวนาไทย
เทวาลัยเคณศอินทร์ศวร
อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล)

แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ


Last modified: 26/08/19
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery