จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

  

ดอกบ้วในสวนสวรรค์
1- 30 มิถุนายน

วงศ์บัวสาย หรือ Nymphaeaceae /ˌnɪmfiːˈeɪsiː/ เป็นวงศ์ของพืชมีดอกที่เป็นไม้น้ำ มีไรโซม มีสมาชิกประมาณ 70 สปีชีส์ สกุล Nymphaea ประกอบด้วย 35สปีชีส์ในซีกโลกเหนือ สกุลVictoria มีสองสปีชีส์ที่เป็นพืชท้องถิ่นในอเมริกาใต้ ขึ้นในดินโคลนที่มีน้ำท่วมขัง ใบลอยบนผิวน้ำ ใบกลม มีส่วนขาดไปเล็กน้อยในสกุล Nymphaea และ Nuphar แต่จะกลมสมบูรณ์ในสกุล Victoria

พ.ศ. 2551 ค้นพบสายพันธุ์บัวสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ได้ตั้งชื่อว่า "ธัญกาฬ" และ "รินลอุบล" [2]

จุดประสงค์ที่จัดงานครั้งนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้นำไปผลิตส่งขายเพื่อหารายได้เสริม หรือรายได้หลักเพราะตลาดยังคงมีความต้องการสูง ขณะที่คนปลูกยังมีน้อย และไม่รู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการเพาะปลูก และเป็นการช่วยสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจ ที่จะเข้ามาเรียนรู้การปลูกเพื่อการค้า ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก ทางศูนย์ฯ ยังมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจ และน่าเที่ยวชมอีกหลายจุด  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับได้ตลอดทั้งวัน และจะยังมีการจัดเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้าชม และเลือกซื้อทั้งไม้ดอกและไม้ผลที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง โทร 035-440360, 061-3868815, 089-8373277

 ารเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว
ห่างจากจังหวัดประมาณ 32 กิโลเมตร

แผนที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


สถานที่ท่องเที่ยว อำเภออู่ทอง
ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
วัดเขาดีสลัก
ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
นอุทยานพุม่วง-คอกช้างดิน
บ้านขาม
สวนหินธรรมชาติ พุหางนาค
สวนกล้วยอู่ทอง
วัดเขาทำเทียม
 


 

 


Last modified: 29/11/17
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery