พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)  พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 

พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 

พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา จังหวัดสุพรรณบุรี

 

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)
ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เขาทำเทียม อำเภออู่ทอง
   พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เขาทำเทียม และภูผามังกรบิน เขตโบราณสถานเมืองอู่ทอง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตพื้นที่ ที่กรมศิลปากรยืนยันว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย พระองค์ส่งพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา 9 สาย สายที่ 8 ส่งทรงพระโสณะและพระอุตตรเถระ เข้ามาดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 3 ซึ่งปรากฏร่องรอยพระพุทธศาสนาในอู่ทอง พระเจ้าอโศกยังสร้างวัดวาอารามไว้มากมาย อย่างวัดปุษยคีรีสังฆาราม ในแคว้นกลิงคะ เป็นต้น พอดีชื่อมาพ้องกับจารึก “ปุษยคีรี” ดังหลักฐานจารึกศิลา "ปุษยคีรี" และธรรมจักรบนยอดเสาอโศก ที่บริเวณภูเขาใกล้กับ วัดเขาทำเทียม ใกล้ๆกับที่สลักพระ อาจเป็นได้ว่าชื่อจารึกมาจากพระธรรมทูตทั้งสองนำชื่อบ้านนามเมืองของท่านมาสลักไว้ก็อาจเป็นได้

 

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)  พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

พระแกะสลักหินหน้าผามังกรบิน เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

การก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนา และให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี การออกแบบพระพุทธรูปที่จะใช้แกะสลักบนหน้าผาของเขาทำเทียม โดยจะให้เป็นพระพุทธรูปที่มีลอยนูน เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงาม พระพุทธรูปองค์นี้นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังเป็นประธานและเป็นหัวใจหลักของอุทยานทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้ สำหรับหน้าผาโดยรอบ จะเป็นภาพแกะสลักเรื่องราวสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้

เรื่มทำการสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 - 1 พฤศภาคม 2561

 

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)  พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)  พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ประวัติและที่มาการก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

ก่อนจะมาถึงจุดนี้กว่า 20 ปีมาแล้ว สถานที่แห่งนี้เป็นเขตสัมปทานระเบิดภูเขาทำโรงโม่หินเมื่อปี 2514-2534 จากนั้นไม่มีการต่อสัญญา กลายเป็นเหมืองร้าง กระทั่ง พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินันโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์วรวิหาร เข้ามาพัฒนาเพื่อทำประโยชน์แก่ชาวเมืองอู่ทอง และก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัด จึงขอเข้าไปใช้ประโยชน์ผ่านทางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการให้สมัยดำรงตำแหน่ง และขออนุญาตดำเนินการจากกรมป่าไม้อย่างถูกต้อง โดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณนี้ประมาณ 100 ไร่

 

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)  พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)  พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 

พระพุทธรูป ปางโปรดพุทธมารดา
เป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) บางแบบวางบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ บางแบบงอนิ้วพระหัตถ์

ประวัติความเป็นมา
หลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาซึ่งไปบังเกิดเป็นสันดุสิตเทพบุตร ณ สวรรค์ชั้นดุสิต เพื่อตอบแทนพระคุณ ท้าวสักกเทวราชมีความปีติยินดี รีบป่าวประกาศแก่เทวดาทั้งหลายให้มาฟังพระธรรมเทศนา ในที่สุดพุทธมารดาได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน

 

พิธีเปิดป้ายพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 8/12/2565

 

พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพเหมืองร้างเดิมก่อนที่จะทำการสร้างพระแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ได้บุกรุกป่า สภาพเหมืองร้างเดิมก่อนที่จะทำการสร้างพระแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ได้บุกรุกป่า

สภาพเหมืองร้างเดิมก่อนที่จะทำการสร้างพระแกะสลักภูผา

จารึกสันสกฤตบนแผ่นศิลา ปรากฏคำว่า “ปุษยคีรี” แปลว่า ภูเขา ดอกไม้

 

 

สอบถามข้อมูล 093-008-0539, 083-618-7830, 035-960441
ศูนย์ประสานงานโครงการพระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทุนนิธิพระเจ้าอู่ทอง วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี

https://www.facebook.com/A.Rock.Buddha

 

แผนที่การเดินทาง

 

 

แผนที่ วัด เขา ทำ เทียม อู่ทอง

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 11/07/66

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi
สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | อื่นๆ | กิจกรรม

 

 

อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สามชุก ตลาดร้อยปี