จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

 
พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภออู่ทอง
  
พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ภูผามังกรบิน เขตโบราณสถานเมืองอู่ทอง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตพื้นที่ ที่กรมศิลปากรยืนยันว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียทรงพระโสณะและพระอุตตรเถระ เข้ามาในต้นพุทธศตวรรษที่ 3 ดังหลักฐานจารึกศิลา ปุษยคีรีและธรรมจักรบนยอดเสาอโศก ที่บริเวณภูเขาใกล้กับวัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


พระพุทธรูปแกะสลักภูผา ณ ผามังกรบิน
(พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี)
สมเด็จพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
หรือ หลวงพ่ออู่ทอง ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง 1
สอบถามข้อมูล
083-6187830

การก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนา และให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  การออกแบบพระพุทธรูปที่จะใช้แกะสลักบนหน้าผาของเขาทำเทียม โดยจะให้เป็นพระพุทธรูปที่มีลอยนูน เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงาม พระพุทธรูปองค์นี้นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังเป็นประธานและเป็นหัวใจหลักของอุทยานทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้ สำหรับหน้าผาโดยรอบ จะเป็นภาพแกะสลักเรื่องราวสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้

ถ้ำมังกรบิน ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี


สภาพเหมืองร้างเดิมก่อนที่จะทำการสร้างพระแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ได้บุกรุกป่า

พระแกะสลักภูผาที่สุพรรณ บุกรุกป่า จริงหรือ?

จากกระแสข่าวในโลกโซเชียลว่าการก่อสร้างพระแกะสลักภูผาที่อำเภออู่ทอง เป็นการบุกรุกป่านั้น ขอบอกเล่าความเป็นมาที่แท้จริง เพื่อป้องกันบุคคลที่เสนอข่าวอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่พุทธศาสนา โดยขาดข้อมูลที่แท้จริงได้

ก่อนจะมาถึงจุดนี้กว่า 20 ปีมาแล้ว สถานที่แห่งนี้เป็นเขตสัมปทานระเบิดภูเขาทำโรงโม่หินเมื่อปี 2514-2534 จากนั้นไม่มีการต่อสัญญา กลายเป็นเหมืองร้าง กระทั่งพระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์วรวิหาร เข้ามาพัฒนาเพื่อทำประโยชน์แก่ชาวเมืองอู่ทอง และก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัด จึงขอเข้าไปใช้ประโยชน์ผ่านทางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการให้สมัยดำรงตำแหน่ง และขออนุญาตดำเนินการจากกรมป่าไม้อย่างถูกต้อง โดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณนี้ประมาณ 100 ไร่ ไม่ได้เข้าไประเบิดภูเขาบุกรุกหรือทำลายธรรมชาติแต่อย่างใด

สภาพเหมืองร้างเดิมก่อนที่จะทำการสร้างพระแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ได้บุกรุกป่า

(สภาพเหมืองร้างเดิมก่อนที่จะทำการสร้างพระแกะสลักภูผา)


พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทอง
ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป ของพระพุทธรูปแบบอู่ทอง มีไรพระศก ชายจีวรหรือสังฆาฏิตัดเป็นเส้นตรง ประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย และมีฐานเป็นหน้ากระดานแอ่นเป็นร่องเข้าข้างใน สำหรับอิทธิพลทวาราวดีและขอมผสมกัน พระพุทธรูป มักมีรัศมี เป็นรูปบัวตูม ส่วนอิทธิพลขอมหรือลพบุรี พระพุทธรูปจะมีรัศมี เป็นเปลว ส่วนอิทธิพลสุโขทัยนั้น ถึงแม้จะมีอิทธิพลของ ศิลปะสุโขทัยเข้ามาปนอยู่มาก แต่พระพุทธรูปก็ยังคงมีไรพระศก และฐานเป็นหน้ากระดานแอ่นเป็นร่องเข้าข้างใน พระพุทธรูปในสมัยอู่ทองเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยประมวลเอาอิทธิพลจากสมัยต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างแยบยล จนได้พระพุทธรูปที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
*** ภาพจำลอง อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

พิกัด GPS 14.373352, 99.868416

 

 สอบถามข้อมูล

ศูนย์ประสานงานโครงการพระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทุนนิธิพระเจ้าอู่ทอง วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี

โทร : 081-5137121
         081-8800136
         081-0165186

 


สถานที่ท่องเที่ยว อำเภออู่ทอง
ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
วัดเขาดีสลัก
ิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
นอุทยานพุม่วง-คอกช้างดิน
บ้านขาม
สวนหินธรรมชาติ พุหางนาค
สวนกล้วยอู่ทอง
วัดเขาทำเทียม
สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด
NPJ Fantasy
พุทธมณฑลประจำ จ.สุพรรณบุรี

 


Last modified: 04/01/17
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery