ชุมชนตำบลบ้านแหลม

ชุมชนตำบลบ้านแหลม

 

 

เที่ยวสุขใจ ททท. ชุมชนตำบลบ้านแหลม

ท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่
( NEW NORMAL )
"ชมแล้วชอบ จองก่อนเที่ยว"
เพื่อรักษาระยะห่าง.จ้า..

ชุมชนตำบลบ้านแหลม เป็นชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นชุมชนโฮมสเตย์มาตรฐานอาเซียน กรมการท่องเที่ยว
เป็นชุมชนพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตาม พรย.2556 หนึ่งใน 26 ชุมชนจากทั่วประเทศและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จดทะเบียนเป็นธุรกิจนำเที่ยว โดยชุมชน
เป็นชุมชนต้นแบบของ ททท.ในโครงการ Village tourism 4.0 หนึ่งในสิบของประเทศ
เป็นชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV กรมส่งเสริมอุสาหกรรม หนึ่งใน 215 ชุมชนจากทั่วประเทศ
เป็นชุมชนโครงการ village thailand Academy ของกรมส่งวัฒนธรรม หนึ่งใน 22 ชุมชนจากทั่วประเทศ
เป็นชุมชนก้าวอย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.๙ ของกรมประชาสัมพันธ์
เป็นชุมชนโอทอปนวัติวิถี ของกระทรวงมหาดไทย
เป็นชุมชนครอบครัวร่มเย็น ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

ททท. จังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้วยการ มอบสิทธิพิเศษ เช่น รับของที่ระลึก จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระเป๋าผ้า

สอบถามเพิ่มเติม
โทร
080-0737397 คุณโสภณ
หรือไอดีไลน์ sophol23

ชุมชนตำบลบ้านแหลม

ชุมชนตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า
เป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำท่าจีน ตลอดสองฝั่งลำน้ำเรียงรายไปด้วยบ้านทรงไทยโบราณ และวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน ภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมเมื่อเกือบร้อยปี ยังมีให้ได้สัมผัส เหมือนย้อนเวลากลับไปอีกครั้ง นอกจากภาพวิถีที่งดงาม ยังมีของดีที่ต้องบอกต่อ เรื่องความอร่อยของอาหารย่านนี้ โดยเฉพาะขนมไทยโบราณ ที่รสชาติดีและสีสันสวยงาม แถมชุมชนยังบอกสูตรการทำขนมต่างๆ ให้ผู้เยี่ยมชมได้เรียนรู้และสนุกสนานกับการได้ทำขนมด้วยตนเองอีกด้วย และกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยี่ยมเยื่อนชุมชนบ้านแหลม คือการล่องเรือไหว้พระ ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 ย้อนรอยนิราศสุพรรณ สุนทรภู่ พร้อมอิ่มตาอิ่มใจกับการรับประทานอาหารบนเรือ ชมความงามของสองฝั่งลำน้ำท่าจีน ...

ชุมชนตำบลบ้านแหลม

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม
เป็นการรวมตัวกันของชาวชุมชนตำบลบ้านแหลมทั้ง 5 หมู่ จัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ทำเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำสุพรรณบุรี กำกับดูแลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยใช้ บ้านสวนแผ่นดินแม่ วิถีไทยกับสายน้ำ เป็นศูนย์ประสานงานบริการนักท่องเที่ยว มีโฮมเสตย์เรือนไทยริมน้ำที่ได้มาตรฐานไทย ชื่อไผ่ตาพุดโฮมเสตย์ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรับรองจากกรมการท่องเที่ยว มีเรือนำเที่ยวที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัมผัสกับการเรียนรู้วิถีอาชีพชุมชน เช่น การทำขนมไทยโบราณ อาหารไทยโบราณ น้ำพริกเผา จักสานไม้ไผ่หวาย-ผักตบชวา ถักไหมโครเช่ซัมเมอร์ ไร่นาสวนเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนตำบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบจากชุมชนทั่วประเทศ Village Tourism 4.0 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งดูจากการร่วมมือของชุมชนเพื่อพัฒนาถิ่นที่อยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาที่สืบต่อมายาวนาน ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ สร้างรายได้ และความเข้มแข็งของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Village Tourism 4.0 10 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการ Village to the World 4.0 ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศ ได้แก่ ชุมชนปู่หมื่น ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ , ชุมชนตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, ชุมชนแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่, ชุมชนบ้านลำขนุน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด, ชุมชนตำบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี, ชุมชนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี, ชุมชนตำบลสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ และชุมชนบ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์


ชุมชนตำบลบ้านแหลม

ล่องเรือรับประทานอาหารกลางวัน ตามรอยเสด็จประพาสต้น ย้อนรอย นิราศสุพรรณ สุนทรภู่

ชุมชนตำบลบ้านแหลม

กิจกรรมทำขนมสายบัว หรือขนมไทยโบราณ

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม

กิจกรรมตำน้ำพริกเผาโบราณสูตรแม่โสภาทรงเครื่อง

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม

นวดลูกประคบ นวดไทยแผนโบราณ

ขนมไทยโบราณ (ส่งวัง) น้านิด

ขนมไทยโบราณ (ส่งวัง) น้านิด ขนมไทยโบราณสูตรชาววัง


เส้นทางจักรยานชุมชนตำบลบ้านแหลม

เส้นทางจักรยานชุมชนตำบลบ้านแหลม


ไผ่ตาพุดโฮมสเตย์

ไผ่ตาพุดโฮมสเตย์
ประวัติความเป็นมา ... กาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านแหลมในปัจจุบัน เต็มไปด้วยต้นไผ่สีสุก ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตลอดสองฝั่งลำน้ำ เพราะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นไม้มงคล และสามารถนำมาบริโภคปรุงเป็นอาหาร จนเมื่อ ร.ศ.50 สุนทรภู่ล่องเรือผ่านมาย่านนี้ ได้แต่งโครงนิราศสุพรรณกล่าวถึงต้นไผ่เอาไว้ ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า "ไผ่ตาพุด" ปัจจุบันคนรุ่นหลังไม่มีใครรู้จักชื่อนี้แล้ว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ชื่อนี้ไว้ ทางกลุ่มจึงนำชื่อ ไผ่ตาพุด มาตั้งเป็นชื่อกลุ่ม "ไผ่ตาพุดโฮมสเตย์" เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิต ในบรรยากาศบ้านทรงไทยริมแม่น้ำบางปลาม้า

แผนที่ท่องเที่ยว ชุมชนตำบลบ้านแหลม

ค่าพิกัด GPS   14.341949,100.1450992


 

ไผ่ตาพุดโฮมสเตย์

เที่ยวสุขใจ ททท. ชุมชนตำบลบ้านแหลม

https://goo.gl/X5jdc8

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

home suphanbiz

 


youtube.com เที่ยววิถีเท่ ชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมขนมาตรฐานอาเซี่ยน

 


สนใจรายละเอียด โปรแกรม กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม ได้ที่ ...

  เพจชุมชนบ้านแหลมสุพรรณ.
https://www.facebook.com/banleamsuphan

 


สอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลมเลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 13/02285
โทร.
080-073-7397
Line ID : sophol23
E-mail : sophol.boy@gmail.com

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรีhome suphanbiz

 

Last modified: 26/08/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other