ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ

 

 

 

รวมบทความที่น่าสนใจ

- ความเป็นมาของพระพุทธรูปนาคปรกวัดปู่บัวตั้งแต่ค้นพบจนถึงปัจจุบัน

- อักขรวิธีการเขียนชื่อเมือง "สุพรรณบุรี"

- ศาลา "นาย ช้วน สุวรรณประทีป" หน้าที่ว่าการอำเภอนางบวช

- แผนผังและคำอธิบายวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อายุกว่า 110 ปี

- เพราะมี "โรงเรียนสุขุมาลัย" จึงเกิดชื่อ "บ้านยะมะรัชโช"

- ครบวาระ 130 ปี ล้มคติ "ห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณ"

- พบสมุดไทยสมัย ร.3 ที่บางแม่หม้าย

- จารึกขันสาครจอมพลสฤษดิ์ ณ วัดสุวรรณภูมิ

- ครบวาระ 130 ปี ล้มคติ "ห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณ"

- "พันธุมบุรี" อาจเป็นชื่อที่กลายเสียงมาจากชื่อ "สุพรรณภูมิ"

- ทำไมคนสุพรรณไม่รู้จัก "สมเด็จเจ้านครอินทร์"

- ประติมากรรมปูนปั้นเศียรยักษ์ สมัยทวารวดี

- พระพุทธรูปนาคปรกกรุวัดปู่บัว

- ชื่อ "โพเขียว" "โพเขา"

- ปริศนา "ธรรมจักรทองคำ"

- ประวัติศาสตร์อยุธยา ฉบับจบในโพสต์เดียว

 

 

จารึกลานทองเมืองสุพรรณ

โบราณวัตถุสำคัญ จำนวน 5 รายการ คือ จารึกทองคำที่พบจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดปู่บัว และวัดพระรูป ซึ่งปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี Suphanburi National Museum

 

ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ

รอยพระพุทธบาทไม้วัดพระรูป

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับรอยพระพุทธบาทไม้วัดพระรูป

- สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับรอยพระพุทธบาทไม้วัดพระรูป

 

- เมืองสุพรรณกับฤดูน้ำหลากในอดีต

- คลองหว่างวัดมหาธาตุและหลักเมืองหายไปไหน?

- วัดพร้าว สุพรรณบุรี ของดีไม่มีใครเหมือน

- กำเนิดอำเภอดอนเจดีย์

- ภาพถ่ายเก่าหาดูยาก การสัญจรในคลองบางยี่หน

- เมือง "พันธุมบุรี" และ "พระป่าเลไลยก์" ใน ตํานานพญากง-พญาพาน

- วัดแร้ง(ร้าง) สนามชัย

- ความเปลี่ยนแปลงของสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ในรอบ 100 ปี

- แรกตั้ง "อำเภอศรีประจันต์" ร.ศ. 121 (2445)

- เจดีย์ยอดเหล็ก

- เขาทำเทียม-พระบาทเขาดีสลัก-วัดพระรูปสุพรรณบุรี

- โบราณสถานวัดช่องลม (ร้าง)

- ตำนานนางเดิมกับตาสีนนท์

- นิราศสุพรรณของเสมียนมี

- 2475 ชาวอุทัยฯ ขุดกรุสนามชัยเมืองสุพรรณ

- ทำไมเจดีย์ยุทธหัตถีเป็นเจดีย์กลมทรงลังกา

- โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง

- โคลงนิราศสุพรรณ มรดกความทรงจำอันล้ำค่า

- มูลเหตุการพบชุดเสาธรรมจักรศิลาอู่ทอง

- พระพุทธบาทสี่รอย วัดพร้าว

- จิตรกรรมฝาผนัง จ.สุพรรณบุรี

- บางแม่หม้าย

- วัดเกาะ ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์

- รอยพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก

- รอยพระพุทธบาทศิลาแลง วัดเสาธงทอง

- ถนนวรรณคดี เมืองสุพรรณบุรี

- พลูหลวงมีที่สุพรรณ

- วัดร้าง ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

- พระบรม รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำลอง

- จิตรกรรมฝาผนัง วัดประตูสาร

- แผนที่เมืองสุพรรณบุรี

- วัดฝาโถ อำเภอเดิมบางนางบวช

- ปริศนาพระอาจารย์ธรรมโชติ

- เขา "ชานหมาก" อ.อู่ทอง

- นิทาน ตำนาน "โคกโคเฒ่า"

- ขุนช้างขุนแผน'ไม่ใช่เรื่องราวของคนไทยกรุงศรีอยุธยา แต่เป็น มอญ-ไทย ในสมัยสุพรรณภูมิ

- กรุงศรีอยุธยาไม่ใช่เมืองเกิดใหม่

 

ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

facebook suphan.biz
suphanhistory

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 28/06/66

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi
สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | อื่นๆ | กิจกรรม

 

 

อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี