ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น)เมืองสุพรรณ

 

 

ชมรมนักโบราณคดี (สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ
พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป

ร่วมกับ
EJeab Academy

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้เพื่อการกุศล (Charity Edutainment Trip)
สมทบทุนการจัดทำพิพิธภัณฑ์
วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่องเล่า “รัฐสุพรรณภูมิ”
จากสุวรรณปุระ สู่ แพรกศรีราชา - สุพรรณบุรี

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2563

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
*** 7.00 น. เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยรถบัส
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
- วัดพระแก้วสรรค์บุรี
- รับประทานอาหารกลางวัน
- วัดมหาธาตุสรรค์บุรี
- วัดสองพี่น้อง และวัดโตนดหลาย
- เดินทางมาพักที่ตัวจังหวัดสุพรรณบุรี
17.30 น. กิจกรรมเสวนา โดย ชมรมนักโบราณคดี (สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ
อาจารย์บุญครอง คันธฐากูร อาจารย์วรพร พรหมใจรักษ์ อาจารย์ฉันทัส เพียรธรรม คุณณัฐพล กุมุท ดำเนินการเสวนาโดยคุณ ปัญชลิต โชติกเสถียร
- พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
7.30 น. ออกจากที่พัก
- พระธาตุศาลาขาว (สวนแตง)
- วัดมหาธาตุสุพรรณบุรี
- กำแพงเมืองเละคูเมืองสุพรรณบุรี
- วัดประตูสาร
รับประทานอาหารกลางวัน
*** คณะร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป
- ชมพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป และโบราณสถานภายในวัด
- นมัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ วัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี
- เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
.
***โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมกับเวลา
.
*** แชร์ค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,200 บาท ***
(ทำบุญเพิ่มเติมได้ ต่อยอดจากยอดค่าใช้จ่ายนี้)
.
*** ค่าอาหาร 4 มื้อ ที่พัก ประกันเดินทาง ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์
*** ไม่มีค่าวิทยากร บรรยายสาธารณะโดย อาจารย์วรณัย พงศาชลากร
*** เงินที่เหลือจากการจัดกิจกรรมทั้งหมด จะรวมมอบถวาย เพื่อจุดประสงค์ในการจัดสร้างและบริหารกิจการของพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป

*** ท่านใดสนใจเข้าร่วมเที่ยว ได้ความรู้และการกุศล สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมหรือลงทะเบียน
ติดต่อ คุณมนตรี ชมชิดนุช โทร.
098 880 6997
.
หรือ ลงชื่อ ไว้ที่หน้าเฟส เพื่อดำเนินการติดต่อกลับไปครับ
- ชมรมนักโบราณคดี (สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ
- EJeab Academies

*** รับจำนวนจำกัด ***

facebook suphanhistory


บทความที่น่าสนใจ

กรุงศรีอยุธยาไม่ใช่เมืองเกิดใหม่


หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ


ทวารวดี คอกช้างดิน เมืองโบราณอู่ทอง สระศักดิ์สิทธิ์ ที่ส่งต่อความเชื่อมาเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4
 

สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่

สระศักดิ์สิทธิ์


วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดสนามชัย

วัดสนามช

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


https://www.facebook.com/groups/suphanhistory
 

 

Last modified: 02/03/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other