โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก
จังหวัดสุพรรณบุรี

 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
  
เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไม่อยากให้มองผ่านเลย เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะด้านการแสดง นาฎศิลป์ และการดนตรี เป็นมรดกของคนไทย ที่ควรช่วยกันส่งเสริม ดูแลและเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย..........
   
 
โรงละครแห่งชาติ เป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารงานแบบ ไม่หวังผลกำไรปัจจุบันมีอยู่รวมทั้งหมดจำนวน 3 แห่ง โดยอยู่ในส่วนกลาง (กรุงเทพ) 1 แห่ง และอยู่ในส่วนภูมิภาค 2 แห่ง คือที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามข้อมูล 035-535116

 

โปรแกรมการจัดการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2565

...........................................................

หมายเหตุ *******
เปิดบริการให้เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการแสดงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
รือ ติดต่อสอบถาม โทร. 035-535116 ในวันและเวลาราชการ

จุดมุ่งหมายเพื่อ
ทำนุบำรุง ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการ ทางวิชาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรี แก่ชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ ดูแลโดย..สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตาม โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกอบไปด้วย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 และมีการแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2544

 

แผนผังที่นั่งชั้นล่าง

 

 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี
119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ( ทางหลวงหมายเลข 340 ) ต.สนามชัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 7200

สอบถามข้อมูล 035-535116, 035-535112

การเดินทาง
จากตัวเมืองสุพรรณไปตามถนนสาย 340 (สุพรรณ-ชัยนาท) ระยะทางประมาณ 3 ก.ม.
โรงละครจะอยู่ขวามือ ตรงข้ามกับที่ว่าการจังหวัด (ศูนย์ราชการใหม่)

facebook.com/suphanburi.theatre

 

 

ค่าพิกัด GPS 14.518028, 100.131363

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 05/08/65

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi
สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | อื่นๆ | กิจกรรม

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง